ก.พ. 102015
 

Hello birdie

คนที่ปราศจากการปกครองตนเอง ก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง (สุภาษิต 25:28)

ในยุคนี้ ยุคที่ข้อมูลติดจรวด เราได้รับข่าวสารเร็วขนาดที่ไม่ต้องไปรอดูข่าวภาคค่ำ ไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ แค่ใช้อินเทอร์เน็ทก็จะได้ข่าวสารตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เรายากที่จะช้าลงและฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังจากพระเจ้า พวกเราหลายคนเป็นเหมือนมาร์ธาในพระกิตติคุณลูกา วิ่งวุ่นในวงจรกิจกรรมเล็กๆของเราเอง แทนที่จะนั่งนิ่งๆที่พระบาทเหมือนกับที่มารีย์ทำ

แต่ยากอบ 1:19 บอกเราว่า “ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงทราบข้อนี้ จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ” เราควรจะติดพระวจนะข้อนี้ไว้ตรงที่ๆเห็นได้ทุกวัน ชีวิตจะแตกต่างไปขนาดไหนถ้าเราสามารถนำคำเตือนนี้ไปใช้ได้จริง

ยากอบบอกให้เราไวในการฟัง และเราต้องช้าในการพูดด้วย กี่ครั้งกันที่คุณโพล่งออกไป แล้วมานั่งเสียใจที่มันหลุดปากไปแล้ว? พระเยซูตรัสว่า “ฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่า คำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้น มนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้น ในวันพิพากษา เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น ก็เพราะวาจาของเจ้า” (มัทธิว 12:36-37)

เราควรจะช้าในการโกรธ มันยากที่จะแยกแยะผิดถูกเมื่อเราพลุ่งความโกรธออกไป (โดยเฉพาะตอนขับรถ) แต่สุภาษิต 29:11 กล่าวว่า “คนโง่ย่อมให้ความโกรธของเขาพลุ่งออกมาเต็มที่ แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งโทสะไว้เงียบๆ”

ชีวิตและคำพยานของเราจะดีขึ้นขนาดไหนถ้าเรา ไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ

 โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)