ก.พ. 132015
 

พระเจ้าทรงควบคุม

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ (โรม 8:28)

เราต่างก็ต้องการเป็นผู้ควบคุม …

ควบคุมสิ่งที่เราสวมใส่ สิ่งที่เรารับประทาน ความสำเร็จของเรา ที่อยู่อาศัย รายได้ รายจ่าย ฯลฯ และพวกเราส่วนใหญ่คิดว่าเรารู้ดีทั้งหมด แต่ทัศนคติเช่นนี้ อาจปิดกั้นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำ

ยิ่งอยากควบคุมทุกสิ่งมากเท่าไร…

มีบางสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้ เช่นความเจ็บป่วย ความตาย ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ มีหลายสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา แล้วก็ไปถึงจุดที่รู้ความจำกัดของเรา คือเมื่อต้องเข้ามาพึ่งพิงพระเจ้า

อย่าลืมว่าสิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้าคือพระองค์เห็นภาพใหญ่ อย่างที่พระวจนะด้านบนที่สัญญา ดังนั้นจงอย่าลืม อย่างที่พระวจนะวันนนี้ให้สัญญา “…พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

บางครั้งพระเจ้าเปิดเผยให้รู้ว่าทำไมมีบางสิ่งถึงเกิดขึ้นกับเรา แต่บางครั้งพระองค์ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน…

พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ คุณวางใจได้!

เมื่อคุณยอมปล่อยให้พระเจ้าเข้ามาควบคุม คุณจะได้รับประสบการณ์แห่งเสรีภาพที่มหัศจรรย์ คุณจะไม่ดำเนินชีวิตโดยขึ้นอยู่กับความคาดหวังอย่างที่โลกต้องการ ซึ่งไม่มีทางทำได้อยู่แล้ว

โลกนี้เต็มด้วยคำมุสาที่คอยบอกว่าคุณไม่เคยดีพอ แต่พระเจ้าของเราดีพอครับ และเมื่อยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุม คุณจะได้พบกับความสุขและความพึงพอใจที่แท้จริง

ตระหนักเถิดว่าการควบคุมของคุณจำกัด เพื่อให้คุณได้เข้ามาพึ่งพิงพระเจ้า

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)