1โครินธ์ บทที่ 10

จงทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

พระธรรม        1โครินธ์ 10:1-33

อ้างอิง             รม.11:14,20,25;6:3;4:24;12:5;13:11;14:6;15:1-2;1คร.8:4,7,10-12;4:16;6:12;9:1,19;11:23-25;13:5;2คร.1:24; 6:3

บทนำ             แม้ว่าเราจะเริ่มต้นดีก็ไม่แน่ว่าจะจบดี ดังนั้น เราต้องไม่ประมาท อย่าปล่อยใจของเรานำเราไปสู่ทางชั่วที่นำหายนะมาสู่ตัวเรา แต่จงตั้งเป้าและทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอ แล้วเราจะปลอดภัย!

บทเรียน

10:1 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย เพราะ​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง‍การ​ให้​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เข้า‍ใจ​ว่า บรรพ‌บุรุษ​ของ​เรา​ทั้ง‍หมด​ได้​อยู่​ใต้​เมฆ และ​ได้​ผ่าน​ทะเลไป​ทุก‍คน”

 (For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud, and all passed through the sea,)

10:2 “ได้​รับ​บัพ‌ติศ‌มา​ใน​เมฆ​และ​ใน​ทะเล​เข้า​สนิท​กับ​โม‌เสส​ทุก‍คน”

         (and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea,)

10:3 “ได้​รับ‍ประ‌ทาน​อาหาร​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ​เดียว‍กัน​ทุก‍คน”

       (and all ate the same spiritual food, )

10:4 “และ​ได้​ดื่ม​น้ำ​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ​เดียว‍กัน​ทุก‍คน เพราะ​ว่า​พวก‍เขา​ได้​ดื่ม​จาก​พระ‍ศิลา​ฝ่าย​จิต‍วิญ‌ญาณ​ที่​ติด‍ตาม​เขา​ไป พระ‍ศิลา​นั้น​คือ​พระ‍คริสต์”

 (and all drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual Rock that followed them,  and the Rock was Christ. )

10:5 “แต่​ถึง‍กระ‌นั้น​ก็​ดี​มี​คน​ส่วน​มาก​ใน​พวก​นั้น​ที่​พระ‍เจ้า​ไม่​พอ‍พระ‍ทัย เรา​ทราบ​ได้​จาก​ที่​เขา​ล้ม‍ตาย​กัน​เกลื่อน‍กลาด​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร”

       (Nevertheless, with most of them God was not pleased, for they were overthrown in the wilderness.)

10:6 “เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​เป็น​เครื่อง‍เตือน‍ใจ​เรา​ไม่‍ให้​ปรารถ‌นา​สิ่ง​ชั่ว​เหมือน​เขา‍ทั้ง‍หลาย”

      (Now these things took place as examples for us, that we might not desire evil as they did. )

10:7 “พวก‍ท่าน​อย่า​นับ‍ถือ​รูป‍เคารพ​เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ ดัง‍ที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า “ประ‌ชา‍ชน​ก็​นั่ง‍ลง​กิน​และ​ดื่มแล้ว​ก็​ลุก‍ขึ้น​เล่น​สนุก‍สนาน

    (Do not be idolaters as some of them were; as it is written, “The people sat down to eat and drink and rose up to play.” )

10:8 “อย่า​ให้​เรา​ล่วง‍ประ‌เวณี​เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ แล้ว​ก็​ล้ม‍ลง​ตาย​ใน​วัน​เดียว​สอง​หมื่น​สาม‍พัน​คน” 

   (We must not indulge in sexual immorality as some of them did, and twenty-three thousand fell in a single day. )

10:9 “อย่า​ให้​เรา​ลอง‍ดี​พระ‍คริสต์เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ แล้ว​ต้อง​พินาศ​ด้วย​งู‍ร้าย” 

    (We must not put Christ to the test, as some of them did and were destroyed by serpents,)

10:10 “อย่า​ให้​เรา​บ่น​เหมือน​บาง‍คน​ใน​พวก‍เขา​ได้​ทำ แล้ว​ต้อง​พินาศ​ด้วย​องค์‍เพชฌ‌ฆาต”

      (nor grumble, as some of them did and were destroyed by the Destroyer. )

10:11 “เหตุ‍การณ์​เหล่า‍นี้​เกิด‍ขึ้น​กับ​พวก‍เขา​เพื่อ​เป็น​ตัว‍อย่าง และ​ได้​เขียน​ไว้​เพื่อ​เตือน‍สติ​เรา​ผู้​ซึ่ง​มา​ถึง​วาระ‍สุด‍ท้าย​ของ​ยุค​นี้​แล้ว”

    (Now these things happened to them as an example, but they were written down for our instruction, on whom the end of the ages has come. )

10:12 “เพราะ‍เหตุ‍นี้​คน​ที่​คิด​ว่า​ตัว​เอง​มั่น‍คง​ดี​แล้ว ก็​จง​ระวัง​ไม่‍ให้​ล้ม‍ลง”

     (Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. )

10:13 “ไม่‍มี​การ​ทด‍ลอง​ใดๆ เกิด‍ขึ้น​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย นอก‍เหนือ​การ​ทด‍ลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์ พระ‍เจ้า​ทรง​ซื่อ‍สัตย์ พระ‍องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​พวก‍ท่าน​ต้อง​ถูก​ทด‍ลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ถูก​ทด‍ลอง พระ‍องค์​จะ​ทรง​ให้​มี​ทาง​ออก​ด้วย เพื่อ​พวก‍ท่าน​จะ​มี​กำลัง​ทน​ได้”

    (No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let  you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of  escape, that you may be able to endure it.)

10:14 “เพราะ‍ฉะนั้น พวก​ที่‍รัก​ของ​ข้าพ‌เจ้า จง​หลีก‍หนี​การ​นับ‍ถือ​รูป‍เคารพ”

           (Therefore, my beloved, flee from idolatry.)

10:15 “ข้าพ‌เจ้า​พูด​กับ​ท่าน​อย่าง​พูด​กับ​คน​มี​ปัญญา พวก‍ท่าน​จง​พิจาร‌ณา​ถ้อย‍คำ​ที่​ข้าพ‌เจ้า​พูด​นั้น​เถิด”

             (I speak as to sensible people; judge for yourselves what I say. )

10:16 “ถ้วย​แห่ง​พร ซึ่ง​เรา​ได้​ขอ​พร​นั้น​ทำ​ให้​เรา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ‍โลหิต​ของ​พระ‍คริสต์​ไม่​ใช่​หรือ? ขนม‍ปัง​ซึ่ง​เรา​หัก​นั้น​

ทำ​ให้​เรา​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​พระ‍กาย​ของ​พระ‍คริสต์​ไม่​ใช่​หรือ?”
(The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?)

10:17 “แม้​เรา​เป็น​บุค‌คล​หลาย​คน แต่​เนื่อง‍จาก​มี​ขนม​ก้อน​เดียว เรา​จึง​เป็น​ร่าง‍กาย​เดียว เพราะ​ว่า​เรา​ทุก‍คน​รับ‍ประ‌ทาน​ขนม​ก้อน​เดียว‍กัน”

    (Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one  bread. )

10:18 “จง​พิจาร‌ณา‍ดู​การ​ปฏิ‌บัติ​ของ​พวก​อิสรา‌เอล คน​ที่​รับ‍ประ‌ทาน​ของ​บูชา​นั้น​ก็​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​แท่น‍บูชา​นั้น​ไม่​ใช่​หรือ?”

     (Consider the people of Israel: are not those who eat the sacrifices participants in the altar? 

10:19 “ถ้า​เช่น‍นั้น​ข้าพ‌เจ้า​หมาย‍ความ‍ว่า​อย่าง‍ไร เครื่อง‍บูชา​ที่​ถวาย​แก่​รูป‍เคารพ​นั้น เป็น​ของ​ศักดิ์‍สิทธิ์​หรือ? รูป‍เคารพ​นั้น​ศักดิ์‍สิทธิ์​หรือ?”

       (What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? )

10:20 “ไม่‍ใช่ ข้าพ‌เจ้า​หมาย‍ความ‍ว่า​เครื่อง‍บูชา​ที่​พวก‍เขา​ถวาย​นั้น เขา​ถวาย‍บูชา​แก่​พวก​ผี ไม่‍ใช่​ถวาย​แด่​พระ‍เจ้า ข้าพ‌เจ้า​ไม่​ต้อง‍การ​ให้​พวก‍ท่าน​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​พวก​ผี”

    (No, I imply that what pagans sacrifice they offer to demons and not to God. I do not want you  to be participants with demons.)

10:21 “ท่าน​จะ​ดื่ม​จาก​ถ้วย​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​และ​จาก​ถ้วย​ของ​พวก​ผี​ด้วย​ไม่‍ได้ จะ​รับ‍ประ‌ทาน​ที่​โต๊ะ​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า และ​ที่​โต๊ะ​ของ​พวก​ผี​ด้วย​ก็​ไม่‍ได้”

 (You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. )

10:22 “เรา​จะ​ยั่ว‍ยุ​ให้​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​อิจฉา​หรือ? เรา​มี​กำลัง​มาก​กว่า​พระ‍องค์​หรือ?”

               (Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he?)

10:23 “เรา​ทำ​ทุก‍สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก‍สิ่ง‍นั้น​จะ​เป็น​ประ‌โยชน์ เรา​ทำ​ทุก‍สิ่ง​ได้ แต่​ไม่​ใช่​ทุก‍สิ่ง‍นั้น​ทำ​ให้​เจริญ‍ขึ้น”

  (“All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up.)

10:24 “อย่า​ให้​ใคร​เห็น​แก่​ประ‌โยชน์​ส่วน‍ตัว แต่​จง​เห็น​แก่​ประ‌โยชน์​ของ​คน‍อื่นๆ”

            (Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. )

10:25 “ทุก‍สิ่ง​ที่​ขาย​ตาม​ตลาด​เนื้อ​นั้น​รับ‍ประ‌ทาน​ได้ ไม่​ต้อง​ถาม​อะไร​เนื่อง‍จาก​มโน‌ธรรม”

  (Eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience.)

10:26 “เพราะ“แผ่น‍ดิน​โลก​กับ​สรรพ‍สิ่ง​ใน​โลก​นั้น​เป็น​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

                   (For “the earth is the Lord’s, and the fullness thereof.” )

10:27 “ถ้า​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​เชิญ​พวก‍ท่าน​ไป​ใน​งาน‍เลี้ยง และ​ท่าน​ต้อง‍การ​จะ​ไป ทุก‍สิ่ง​ที่​เขา​ตั้ง​ให้​รับ‍ประ‌ทาน ก็​รับ‍ประ‌ทาน​ได้ โดย​ไม่​ต้อง​ถาม​อะไร​เนื่อง‍จาก​มโน‌ธรรม”

  (If one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience.)

10:28 “แต่​ถ้า​มี​ใคร​มา​บอก​พวก‍ท่าน​ว่า “ของ​นี้​เขา​ถวาย​แก่​รูป‍เคารพ​แล้ว” ท่าน​ก็​อย่า​รับ‍ประ‌ทาน​เพื่อ​เห็น​แก่​คน​ที่​บอก​นั้น และ​เพื่อ​เห็น​แก่​มโน‌ธรรม​ด้วย”

  (But if someone says to you, “This has been offered in sacrifice,” then do not eat it, for the  sake of the one who informed you, and for the sake of conscience— )

10:29 “(ข้าพ‌เจ้า​ไม่‍ได้​หมาย‍ถึง​มโน‌ธรรม​ของ​พวก‍ท่าน แต่​หมาย‍ถึง​มโน‌ธรรม​ของ​คน​ที่​บอก​นั้น) ทำไม​เสรี‍ภาพ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง​ถูก​ตัด‍สิน​ด้วย​มโน‌ธรรม​ของ​คน​อื่น?”

 (I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else’s conscience?)

10:30 “ถ้า​ข้าพ‌เจ้า​รับ‍ประ‌ทาน​ด้วย​ขอบ‍พระ‍คุณ ทำไม​ข้าพ‌เจ้า​ต้อง​ถูก​ว่า​ร้าย​เพราะ​สิ่ง​ที่​ได้​ขอบ‍พระ‍คุณ​แล้ว?”

       (If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks?)

10:31 “เพราะ‍ฉะนั้น​เมื่อ​พวก‍ท่าน​จะ​รับ‍ประ‌ทาน จะ​ดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม จง​ทำ​เพื่อ​ถวาย​พระ‍เกียรติ​แด่​พระ‍เจ้า”

       (So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. )

10:32 “อย่า​เป็น‍ต้น‍เหตุ​ที่​ทำ​ให้​พวก​ยิว หรือ​พวก​กรีก หรือ​คริสต‌จักร​ของ​พระ‍เจ้า​หลง‍ผิด​ไป”

       (Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, )

10:33 “และ​ให้​เป็น​เหมือน​ข้าพ‌เจ้า​เอง​ที่​พยา‌ยาม​ทำ​ทุก‍สิ่ง​เพื่อ​ให้​พอ‍ใจ​ทุก‍คน ไม่‍ได้​เห็น​แก่​ประ‌โยชน์​ส่วน‍ตัว แต่​เห็น​แก่​ประ‌โยชน์​ของ​คน​มาก‍มาย เพื่อ​ให้​เขา‍ทั้ง‍หลาย​ได้​รับ​ความ​รอด”

    (just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved.)

ข้อมูลมีประโยชน์

 10:1     “ใต้เมฆ…ผ่านทะเล” (under the cloud, and all passed through the sea)

“เมฆ” = เครื่องหมายการทรงนำของพระเจ้าเมื่อนำอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ (อพย.13:21;40:36-37;กดว.9:17, 21;10:11-12;24:14;นหม.9:12,19;สดด.78:14)

“ทะเล” = เครื่องหมายสุดยอดของพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อนำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำอย่างปลอดภัย แต่ก็นำการลงโทษมาสู่คนอียิปต์ด้วย (อพย.14:1-15:20;ฉธบ.11:4;ยชว.2:10;นหม.9:9,11;สดด.66:6;77:16,19;78:13,53;106:9-11;136:13-15;อสย.43:16-17;51:10;63:11-13

10:2     “ได้รับบัพติศมา” (were baptized)= ภาพที่เปาโลใช้บรรยายความเป็นหนึ่งเดียวกันของอิสราเอลกับโมเสส ในแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า เหมือนกับที่คริสเตียนเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ผ่านการสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์ ซึ่งเป็นนัยสำคัญของการรับบัพติศมาของคริสเตียน

10:3-4 “อาหารฝ่ายจิตวิญญาณ…น้ำฝ่ายจิตวิญญาณ” (spiritual food…spiritual drink) = ในบางฉบับแปลว่า

“อาหารทิพย์…น้ำทิพย์” = มานาและน้ำที่ไหลออกมาจากศิลา (อพย.16:2-36;17:1-7;กดว.20:2-11;21:16)

= ภาพแห่งการเลี้ยงดูของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ประชากรของพระองค์โดยไม่ขาด ซึ่งมีนัยสำคัญในพิธีมหาสนิท

10:4     “ศิลานั้นคือพระคริสต์” (the Rock was Christ) = พระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิต และน้ำแห่งชีวิต (ยน.4:14;6:30-35)

-พระคริสต์ทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์ทรงเลี้ยงดูจิตวิญญาณของพวกเขาในขณะที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร (ปท.8:6)

10:5     “มีคนส่วนมากในพวกนั้นที่พระเจ้าไม่พอพระทัย”(Nevertheless, with most of them God was not pleased) = ทั้ง ๆ ที่ชาวอิสราเอลได้รับสิทธิพิเศษ (ข.1-4) แต่พวกเขากลับไม่เชื่อฟังพระเจ้า   พระเจ้าจึงไม่พอพระทัย ดังนั้น ในท่ามกลางคนทั้งหมดที่ออกมาจากอียิปต์ มีเพียงคาเลบกับโยชูวาเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าแผ่นดินคานาอัน (กดว.14:22-24;28-35;ฉธบ.1:34-36;ยชว.1:1-2;14:6-14)

10:6     “ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลาย” (desire evil as they did) = เหมือนสิ่งที่อยู่ในใจของเปาโล ในข้อ 7-10

10:7     “นับถือรูปเคารพ” (idolaters) = การนมัสการลูกวัวทองคำ (อพย.32:1-6) และประชาชนกินอาหารที่ถวายแด่รูปเคารพ (ปท.บทที่ 8)

10:8     “ล้มลงตายในวันเดียวสองหมื่นสามพันคน” ( twenty-three thousand fell in a single day)

= เหตุการณ์ตอนที่อิสราเอลร่วมนมัสการพระบาอัลของชาวโมอับที่เปโอร์ และร่วมทำผิดศีลธรรมทางเพศกับโสเภณีที่นมัสการพระนี้ (กดว.25:1-9)

-ใน กดว.25:9 ระบุจำนวนตัวเลข 24,000 คน ในที่นี้จึงเป็นตัวเลขประมาณการที่ อ.เปาโล ใช้อ้างอิง

10:10   “อย่าให้เราบ่น” (nor grumble) –กดว.16:41

= องค์เพชฌฆาต = ทูตมรณะ ซึ่งนำภัยพิบัติมาใน กดว.16:46-50 เนื่องจากชาวอิสราเอลบ่นต่อว่าติเตียนโมเสสและอาโรน (กดว.16:41) ปท.อพย.12:23

10:11   “ได้เขียนไว้เพื่อเตือนสติเรา” (written down for our instruction) –รม.15:4

“วาระสุดท้ายของยุคนี้” (the end of the ages has come) = ช่วงเวลาที่เริ่มต้นตั้งแต่การสิ้นพระชนม์และการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ และดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา

10:13  “การทดลอง” (temptation) –การทดลองในตัวมันเองไม่ใช่บาป พระเยซูคริสต์ก็ถูกทดลอง (มธ.4:1-11)

แต่การยอมแพ้การทดลองต่างหากที่ทำให้เกิดบาป

คำว่า “การทดลอง” ในภาษากรีก ยังแปลว่า “การทดสอบ” ได้ด้วย

อ.เปาโลกำลังกล่าวถึงการทดสอบที่มีการทดลองแทรกเข้ามาด้วย (มธ.6:13)

“เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้” (the way of escape, that you may be able to endure it.) = สามารถยืนหยัดภายใต้การทดลอง โดยการช่วยเหลือของพระเจ้าให้ต่อสู้และอดทนต่อการทดลองได้โดยไม่พังทลายลง

10:14   “จงหลีกหนีการนับถือรูปเคารพ” (flee from idolatry) –อพย.32:1-6, ชาวโครินธ์มาจากภูมิหลังที่นับถือรูปเคารพ และเทพเจ้าทั้งหลาย มีวิหารมากมายสำหรับนมัสการเทพอปอลโล อัสคลีปิอัส หรือเทวี

ดีมีเทอร์ อโฟรไดท์ และอื่น ๆ – ทำให้เป็นการทดลองหนักมากที่ต้องอยู่ท่ามกลางคนทั่วไปที่นมัสการพระเทพเหล่านี้ ในวิถีชีวิตประจำวันหรือในกิจวัตรของชีวิต

10:16   “ถ้วยแห่งพรซึ่งเราได้ขอพรนั้น” (The cup of blessing that we bless) = ถ้วยน้ำองุ่นซึ่งเราอธิษฐานขอบพระคุณ

= ถ้วยน้ำองุ่นที่คริสเตียนใช้ดื่มในพิธีมหาสนิท (มธ.26:27-28,มก.14:23-24;ลก.22:20)

= การดื่มน้ำองุ่นในพิธีมหาสนิทเป็นการกระทำแห่งความเชื่อที่ประกาศตนมีส่วนร่วมในพระสัญญาที่ได้รับจากการหลั่งโลหิตของพระคริสต์

“ขนมปังซึ่งเราหักนั้น” (The bread that we break) -มธ.26:26;มก.14:22;ลก.22:19

“มีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์” (a participation in the body of Christ) = มีส่วนร่วมใน

พระโลหิตของพระคริสต์ –1คร.11:23-25;มธ.26:27-28

10:17   “ขนมปังก้อนเดียว” (one bread ) = ผู้เชื่อหลายคนแบ่งขนมปังจากก้อนเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระกายของพระคริสต์ (นั่นคือ คริสตจักร) ได้รับการเลี้ยงดูจากขนมปังแห่งชีวิตก้อนเดียวกัน –ยน.6:33-38

10:18   “คนที่รับประทานของบูชานั้น ก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้นมิใช่หรือ?” (who eat the sacrifices participants in the altar?)

-เมื่อประชาชนอิสราเอลกินเครื่องบูชา ซึ่งถวายที่แท่นบูชาส่วนหนึ่ง (ลนต.7:15;8:31;ฉธบ.12:17-18) ก็เท่ากับเขามีส่วนร่วมกับแท่นบูชาในการเผาเครื่องบูชา และสิ่งที่ถูกเผาบนแท่นบูชาก็เป็นส่วนของพระเจ้า

10:19   “รูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ?” ( that an idol is anything?) = สำคัญหรือ? (8:4-6)

10:20   “ถวายบูชาแก่พวกผี” (participants with demons) = สังเวยแก่ผีมาร

= เชื่อกันว่า การนมัสการรูปเคารพเป็นการนมัสการผีมาร

= ผู้เชื่อไม่ควรกิน(เนื้อ) ในงานเลี้ยงที่วิหาร เพราะทำให้เขากลายเป็นผู้มีส่วนร่วมกับผีมาร

10:22   “ยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือ?” (Shall we provoke the Lord to jealousy) –โดยการกราบไหว้รูปเคารพและการนมัสการของผู้ไม่เชื่อพระเจ้า (อพย.20:5)

10:23   “แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์” (but not all things build up) -6:12, เราไม่ควรคิดถึงแค่สิทธิ์และเสรีภาพส่วนตนเท่านั้น แต่ควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของผู้อื่นด้วย (ข.24;ปท.8:1;กท.6:2)

10:25   “ทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้” (Eat whatever is sold in the meat market) –แม้จะถวายแด่รูปเคารพแล้วก็ตาม เพราะเมื่อเนื้อนั้นออกมาสู่ตลาดก็ไม่มีความสำคัญหรือนัยทางศาสนา

10:26   “แผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (the earth is the Lord’s, and the fullness thereof ) = มาจาก สดุดี 24:1 ชาวยิวใช้เป็นคำอวยพรในช่วงรับประทานอาหาร ปท. สดด.50:12;89:11

10:27   “ทุกสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้” (eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience            )= มีเสรีภาพที่จะทานเนื้อนั้นได้ตราบเท่าที่ไม่มีการยกประเด็นเรื่องไหว้รูปเคารพขึ้นมาพูด

10:28   “เพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้น” (for the sake of the one who informed you) = คนที่บอกอาจคิดว่า ผู้ที่กิน

เนื้อนั้นยอมหรือเต็มใจมีส่วนร่วมกับการนมัสการรูปเคารพที่นำเนื้อไปเซ่นไหว้

“มโนธรรม” (conscience) = จิตสำนึกผิดชอบ เพื่อไม่ให้คนนั้น (ข้อ 29) คิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะต้องกินเนื้อที่เซ่นไหว้ทั้ง ๆ ที่ตัวคนกินเองยังรู้สึกสงสัยอยู่

10:29   “เสรีภาพของข้าพเจ้า” (my liberty) –เทียบกับ รม.14:16

-การใช้เสรีภาพส่วนบุคคลต้องคำนึงถึงการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นสำคัญ และเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้าหรือไม่? และช่วยให้ผู้ไม่เชื่อต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? (ข.31-33)

10:30   “สิ่งที่ได้ขอบพระคุณแล้ว” (I partake with thankfulness ) –อ.เปาโลขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับเนื้อที่   เซ่นไหว้รูปเคารพแล้ว เพราะว่า รูปเคารพนั้นไม่มีความหมายอะไรและเนื้อก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมา

10:31   “จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” ( all to the glory of God) = หลักการที่ครอบคลุมเนื้อหาใน     บทที่ 8-10 นั่นคือ พระเจ้าต้องได้รับการถวายพระเกียรติผ่านทุกสิ่งที่คริสเตียนกระทำ (รม.16:27)

10:32   “อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้…หลงผิดไป” (Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God) =ผู้ที่ดำเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้า จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งที่เป็นคริสเตียน(คริสตจักร) และที่ไม่เป็นคริสเตียน (คนยิว/กรีก)

10:33   “ทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคน” ( I try to please everyone in everything I do) = ทำให้ทุกคนพอใจในทุกด้าน

-เปาโลจะไม่ทำสิ่งใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับข่าวประเสริฐที่จะทำให้พวกเขารอด -9:22

 

คำถามนำอภิปราย

 1. พิธีบัพติศมาและพิธีมหาสนิทมีความหมายอะไรสำหรับ คริสตจักรและสำหรับตัวของคุณ ?
 2. คุณเคยหรือกำลังกระทำอะไรบ้างที่พระเจ้าไม่พอพระทัย? แล้วได้รับผลอย่างไร?
 3. มีเหตุการณ์อะไรในพระคัมภีร์ที่เตือนใจคุณไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่ว? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
 • การนับถือรูปเคารพ
 • ล่วงประเวณี?
 1. มีอะไรบ้างที่เข้าข่ายลองดีต่อพระคริสต์ในท่ามกลางสังคมคริสเตียน หรือในคริสตจักรของคุณในเวลานี้?
 2. คุณเป็นคนชอบบ่นหรือไม่? คุณชอบคนบ่นหรือไม่? ทำไม? และจะมีอะไรตามมา หากว่าคุณชอบบ่น?
 3. คุณเคยคิดว่า คุณมั่นคงดีแล้วหรือไม่?   แล้วเกิดอะไรขึ้น?
 4. คุณเคยถูกทดลองหนักจนคิดว่า เกินกว่าที่จะทนได้ แต่สุดท้าย พระเจ้าทรงช่วยให้มีทางออกอย่างเหลือเชื่อบ้างหรือไม่? (แบ่งปัน)
 5. คุณเคยใช้เสรีภาพของคุณอย่างผิด ๆ บ้างหรือไม่? อย่างไร? แล้วผลเป็นอย่างไร? (แบ่งปัน)
 6. คุณเคยกระทำสิ่งใดที่ขัดกับมโนธรรมบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? แล้วมีอะไรตามมา?
 7. คุณเคยทำอะไรที่คุณรู้สึกว่า ถวายเกียรติพระเจ้ามากที่สุดในชีวิตของคุณ? (แบ่งปัน)

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.