มาเฉลิมฉลองอาหารแห่งชีวิตกันเถอะ

เก็บมานา

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 6:35)

ย้อนไปสมัยที่ชนชาติอิสราเอลร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายและหิวโหย พระเจ้าทรงประทานอาหารให้พวกเขาอย่างอัศจรรย์ ทรงประทานอาหารคล้ายแป้งที่ตกอยู่บนพื้นทุกเช้า พวกเขาเรียกอาหารนี้ว่า “มานา” และมานานี้เลี้ยงดูพวกเขาตลอดเวลาที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ผมเชื่อว่ามานาเป็นภาพของพระเยซูคริสต์ มานาเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ เช่นเดียวกันพระเจ้าเองเสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อให้เราได้รู้จักพระองค์ … เพื่อให้เรามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ…ไม่ใช่มีแต่ชีวิตฝ่ายกายเท่านั้น

ครับในพระคัมภีร์เดิมคุณมีตัวเลือก คุณอาจเดินเหยียบไปบนมานา … หรือคุณอาจเก็บขึ้นมารับประทาน และตัวเลือกเดิมยังมีอยู่ในทุกวันนี้ อาหารจากสวรรค์ที่ส่งลงมา อาหารจากสวรรค์ที่พร้อมให้รับประทาน แต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะรับอาหารแห่งชีวิตนี้คือ … องค์พระเยซูคริสต์ … เพื่อเป็นแหล่งแห่งสุขภาพและอำนาจหรือไม่?

พระเยซูตรัสไว้ใน ยอห์น 6:27 “อย่าขวนขวายหาอาหารที่เสื่อมสิ้นไป แต่จงหาอาหารที่ดำรงอยู่คืออาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว”

คุณกำลังขวนขวายหา “อาหารที่เสื่อมสิ้นไป” หรือคุณกำลังเฉลิมฉลองอยู่ในงานเลี้ยงอาหารแห่งชีวิตที่ประทานลงมาให้ทุกวันหรือไม่? ตัวเลือกอยู่ที่คุณครับ

เข้ามาเฉลิมฉลองในงานเลี้ยงฝ่ายวิญญาณกันเถอะครับ 

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.