อย่ารอช้า ประกาศความจริงออกไป

ประกาศความจริงออกไป

พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา (ยอห์น 14:6)

มีความจริงสามประการที่เราในฐานะคริสเตียนต้องทำอย่างกล้าหาญ และประกาศออกไปเมื่อเราบอกคนอื่นๆเรื่องพระเยซู

ประการแรก – อย่างที่พระเยซูตรัสจากพระวจนะด้านบน จงยืนหยัดและประกาศว่าพระเยซูเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า เป็นความจริงที่รุนแรงจนแยกผู้คนออกจากกัน แต่เป็นความจริงที่ผมและคุณต้องกล้าที่จะประกาศออกไป

ประการที่สอง – การสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขนเพื่อชดใช้ความบาปของคนทั้งโลก ในยุคสมัยนี้ เราอาจพูดว่าพระเยซูเป็นเพียงอาจารย์สอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ เป็นผู้นำที่มีอิทธิพล หรือแม้แต่เป็นนักปฏิวัติ แต่ให้เริ่มให้พูดว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา ผู้คนอาจรู้สึกร้อนหูเมื่อความจริงนี้กระแทกถูกศักดิ์ศรี ความหยิ่งจองหอง และความทะเยอทะยานที่ผู้คนในยุคนี้ยึดเอาไว้

ประการที่สาม – พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมและครอบครองชีวิตมนุษย์ พระองค์เลือกเราแต่ละคนให้ได้รับความรอด นี่เป็นความจริงที่รับได้ยาก แต่พระคัมภีร์พูดไว้ในเอเฟซัส 1:3-4 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ ในพระเยซูคริสต์นั้น พระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์”

ดังนั้นเมื่อคุณแบ่งปันเรื่องพระเยซูคริสต์ อาจมีบางคนพูดว่า “แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันถูกเลือก?” คำตอบนั้นธรรมดามาก – เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต แล้วคุณก็จะเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือก

จงใช้เวลาในวันนี้ประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ให้คนที่คุณรู้จัก เป็นความจริงเดียวที่ผู้คนจะได้รับความรอด!

อย่ารอช้า ประกาศความจริงไปในวันนี้นะครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.