จงใส่ใจสิ่งที่อยู่เบื้องบน

ใส่ใจสิ่งเบื้องบน

จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก (โคโลสี 3:2)

ตอนเป็นเด็กเราคิดว่าวันดีที่สุดในชีวิตคือวันที่ได้ออกจากบ้านไปใช้ชีวิตเป็นของเราเอง แต่สำหรับคริสเตียนวันดีที่สุดไม่ใช่วันได้ออกจากบ้าน แต่เป็นวันที่ได้กลับบ้าน …เพราะวันดีที่สุดที่คุณและผมจะมีได้ในฐานะคริสเตียนคือวันที่ได้เข้าเฝ้าจำเพาะพระพักตร์พระเยซู

ผมเชื่อว่าพระเจ้าใส่ความปรารถนาแรงกล้าอยากไปสวรรค์ไว้ในใจคริสเตียน เพื่อจะได้อยู่ในพระสิริของพระองค์ตลอดไป อ.เปาโลมีสิ่งนี้เมื่อท่านกล่าวว่าท่านปรารถนาจะไปอยู่กับพระคริสต์ แม้ยังมีงานของพระองค์ที่ต้องทำขณะอยู่บนโลกนี้

ความปรารถนาแรงกล้าที่อยากไปสวรรค์จะทำให้หรือจะสร้างผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราบนโลกนี้ เมื่อเรารักพระเจ้า เราก็อยากทำในสิ่งที่พระองค์พอพระทัย ผมพบว่าการมีความปรารถนาแรงกล้าในสิ่งที่ดี สิ่งที่บริสุทธิ์ จะทำให้เราไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับความปรารถนาผิดๆ ผมเรียกสิ่งนี้ว่า “ใจเพื่อสวรรค์”

สิ่งดีที่สุดที่จะพร้อมสำหรับแผ่นดินสวรรค์คือมีใจบริสุทธิ์ มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในพระเจ้าและแผ่นดินของพระองค์ ผมจึงขอถามคุณ วันนี้คุณเอาใจใส่ในเรื่องใด? ถ้าความปรารถนาแรงกล้าของคุณคืออยู่เพื่อพระคริสต์ และเฝ้าดูพระราชกิจของพระองค์สำเร็จลงที่ในโลก คุณก็กำลังพร้อมรับวันดีที่สุดในชีวิตในฐานะคริสเตียน

จงใส่ใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.