มี.ค. 162015
 

เสรีภาพที่จะเลือก

ผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้า พระองค์จะทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกได้ (สดุดี 25:12)

คุณมีเสรีภาพที่จะเลือก

คุณ “ไม่มี” เสรีภาพที่จะไม่เลือก เมื่อคุณเลือกแล้ว สิ่งที่คุณเลือกจะเลือกให้คุณ

มีผลตามมาเสมอสำหรับทุกตัวเลือกของคุณ ถ้าคุณเลือกที่จะหย่อนตัวลงมาจากหลังคาตึกสิบชั้น จากนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะเลือกผลที่ตามมาจากการเลือกของคุณ ตัวเลือกของคุณได้เลือกให้คุณแล้ว

ถ้าคุณเลือกในสิ่งที่แย่ๆล่ะ? พระเจ้าจะทรงทำอย่างไร?

ประการแรก พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ สิ่งที่คุณเลือกไม่ได้ทำให้พระองค์ประหลาดพระทัย ขอบคุณพระเจ้า พระองค์สามารถเข้ามาควบคุมเหนือการเลือกที่ย่ำแย่ของเรา ฟื้นฟูเรา นำกลับสู่สภาพดี และกลับมามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้อีก

ข้อคิด :

ในอดีตคุณเคยเลือกผิดพลาดจนส่งผลมาจนถึงทุกทุกวันนี้หรือไม่? แบ่งปันประสบการณ์และข้อคิดให้กับบางคนที่ความเชื่อยังไม่แข็งแรงเท่าคุณ

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)