ก.พ. 142015
 

รักที่สมบูรณ์แบบ

“เรามีความรัก ไม่ใช่เพราะเราค้นพบคนที่สมบูรณ์แบบ แต่เพราะเรามองคนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างสมบูรณ์แบบ!”

(You come to love not by finding the perfect person But by seeing an imperfect person perfectly.)

รักคนที่ดีนั้น ใคร ๆ ก็รักได้

รักคนน่ารัก ยิ่งรักง่ายเข้าไปใหญ่ และ

รักคนที่ดีต่อเรา ยิ่งเต็มใจรักอย่างสุด ๆ ไปเลย!

แต่นั่นเป็น รักแบบประถม ที่ใคร ๆ ก็ทำได้

แต่หากต้องการรักกันจริง ๆ แบบมัธยม ละก็!

เราต้องสามารถรักคนที่

-ไม่น่ารัก

-ไม่มีอะไรดึงดูดตา หรือดึงดูดใจ

-ไม่ได้ทำดีอะไรให้แก่เรา หรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราใด ๆ เลย

และหากต้องการไต่ระดับแห่งความรักสูงขึ้นไปอีกจนถึงรักระดับอุดมศึกษา เราต้องสามารถรัก

-คนที่ทำชั่วหนัก หรือ บาปหนา

-คนที่ทำอะไรให้เราเสียความรู้สึก

-คนที่ทำให้เราเจ็บปวด หรือบาดเจ็บ หรือ

-คนที่มุ่งทำสิ่งเลวร้าย หรือ ร้ายทำลายเรา ฯลฯ

หากยามใดเรารักคนเช่นนี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจ ยามนั้นก็นับได้ว่า เรารู้จักคำว่า “รัก” อย่างแท้จริงแล้ว!

ฉะนั้น ขอให้เราเป็นคนที่มีความรักอย่างที่พระเจ้าประสงค์ให้เรามี ดังแบบอย่างที่พระองค์ทรงกระทำด้วยการให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จทรงลงมาในโลกนี้ เพื่อพิสูจน์ความรักที่พระองค์มีต่อมนุษยชาติ ด้วยการยอมให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทรงรับโทษบาปตายแทนเราบนไม้กางเขน

“พระเจ้า​ทรง​รัก​โลก​ดังนี้ คือ​ได้​ประทาน​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เพื่อ​ทุกคน​ที่​วางใจ​ใน​พระบุตร​นั้น​จะ​ไม่​พินาศ แต่​มี​ชีวิต​นิรันดร์”  (ยอห์น 3:16)

 ดังนั้น พระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นหลักฐานข้อพิสูจน์ และ “ตัวอย่าง” ของความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลก (คนบาป) อย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่สุด ช่างน่าซาบซึ้งใจที่พระเจ้าพระบิดาและพระคริสต์พระบุตรทรงรักเรา ทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนบาปที่ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบที่จะอวดได้เลย!

พระคัมภีร์บอกว่า ในขณะที่เราเป็นคนบาป และเป็นศัตรูมุ่งร้ายต่อพระคริสต์ พระองค์กลับมองข้ามเรื่องนั้นไปและทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา

ดังนั้น นับจากวันนี้เป็นต้นไป ขอให้เรามองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบของคนอื่น ด้วยทัศนคติ และสายตาแห่งความรักอย่างพระเจ้า และรักทุกคนให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ไม่สมบูรณ์ เพราะว่า บัดนี้เราสามารถมองดูพวกเขาด้วยสายตาที่เข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว!

…จะดีไหม?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)