มี.ค. 012015
 

007

1 มีนาคม 2015

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ขอบคุณที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้

ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิก CJ

ผู้ที่ต้องการรับเชื่อพระเยซูคริสต์!

ผู้ที่ต้องการร่วมรับใช้   แจ้งความประสงค์ได้ที่คุณแดง ครูเอ๋ หรือคุณโบ นะครับ

ขอให้เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีภาระหนักและพันธกิจต่าง ๆ

ขอให้เรารักกันรวมทั้งรักคนที่ไม่น่ารักด้วย

 ข่าวประกาศ

  1. เวลานี้ที่ BSC ต้องการผู้ร่วมงานรับใช้ในตำแหน่งต่อไปนี้ ผู้ใดมีภาระใจและความสามารถกรุณาติดต่อได้ที่คุณโบ
  • ฝ่ายบัญชี
  • ฝ่ายขาย (หนังสือ)
  • ฝ่ายวรรณกรรม (ผลิตหนังสือ/ออกแบบ(จัดรูปเล่ม)
  • ฝ่าย IT
  • ฝ่ายการศึกษา (ครูสอนภาษาต่าง ๆ) ฯลฯ
  1. ผู้ใดมีบุตรหลานอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ก็รีบสมัคร Sumer Course ได้ที่ BSC เรียนวันที่ 16 มี.ค. – 10 เม.ย. และวันที่ 20-30 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. สนุกแน่ ๆ !
  2. ผู้ใดต้องการเรียนภาษา หรือสนุกกับลีลาศ ก็ไปได้เช่นกัน
  3. ขอช่วยกันไปขี่จักรยานการกุศล ในโครงการ We do the ride thing” วันที่ ในวันเสาร์ที่ 14 มี.ค.2015 ณ สนามจักรยานสุวรรณภูมิ สนใจสมัครได้ที่คุณแดง คนละ 300 บาท
  4. อย่าลืมเข้าเรียนชั้นเรียนต่าง ๆ ที่คริสตจักรเปิดสอน

 

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในวันนี้

 

ด้วยรัก

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)