ก.พ. 282015
 

รอคอยพระเจ้า

“อย่าทูลขอพระเจ้าทำให้ชีวิตของคุณดูง่ายขึ้น แต่จงขอพระองค์ทำให้คุณเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้น!”

(Don’t ask God to make your life easier, Ask Him to make you a stronger person.)

ปกติหากว่าเราขอสิ่งใด(ที่ดี) พระเจ้าก็มักจะทรงประทานให้ บางครั้งพระเจ้าอาจสนองตอบคำทูลขอของเราต่างไปจากเวลาที่เราคาดหวัง หรือบางมีพระองค์ทรงมีตำตอบที่ดีกว่าสิ่งที่เราขอ และพระองค์มักจะทรงประทานสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่า เหมาะกว่ามาให้แก่เราแทน!

ด้วยเหตุนี้เอง ก่อนที่เราจะทูลขอสิ่งใดจากพระเจ้า ขอให้เราเรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ก่อน และขอให้เราแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าหากเรามี “พระเจ้า” อยู่กับเราแล้วก็จะไม่มีสิ่งใด ๆ เป็นปัญหาให้เราต้องกังวลอีกต่อไป! ต่อให้เราผิดหวัง แต่ยังมีพระเจ้าอยู่ด้วย ความผิดหวังนั้นก็ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงใด ๆ แก่เราอย่างแน่นอน

ตรงกันข้าม หากพระเจ้าทรงอนุญาตให้เราผิดหวัง พระองค์ก็จะทรงให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตามมา (ซึ่งปกติจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย หากว่าเราไม่ผิดหวังกับสิ่งเดิมนั้น)

หรือ หากว่าเราสูญเสียหรือเสียหายจนเศร้าโศก แต่พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่ด้วย ความเสียใจเหล่านั้นจะนำความเข้มแข็งหรือผลที่ดีกว่าที่เราจะจินตนาการได้ตามมา !

หรือ หากว่าเราล้มเหลว หรือพ่ายแพ้มา ไม่ว่าจะในเรื่องใด แต่พระเจ้ายังทรงสถิตอยู่ด้วย เราก็จงแน่ใจได้เลยว่า พระองค์กำลังนำเราเข้าสู่มิติใหม่ แห่งพระพรที่เกินความคิดของเรา

ดังนั้น หากคุณจะเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติใดในชีวิต จงอย่าทูลขอพระเจ้าให้ประทานชีวิตที่ง่ายขึ้นให้แก่คุณ แต่จงกล้าทูลขอให้พระองค์ทรงสร้างคุณให้แข็งแกร่งกว่าเดิม เพราะว่า ปัญหานั้นจะน่ากลัวมากเฉพาะตัวคนที่ตัวเล็กกว่าปัญหาเท่านั้น แต่เมื่อใดก็ตามที่ตัวของเราใหญ่กว่าปัญหาที่เผชิญ ปัญหาเหล่านั้นก็จะไร้พิษสงไปทันที !

ฉะนั้นวันนี้ หากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับคุณ คุณก็จะไม่เหลือปัญหาใดใหญ่เกินจัดการอีกต่อไป เพราะว่า “พระเจ้า” ทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหานั้นมากมายนัก เราจึงมีอิสระจากความกลัวหรือความทุกข์กังวลใจทั้งปวง และสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่มีอยู่ได้ในทุกนาทีที่มี!

ดังนั้น จงทูลขอพระเจ้าอย่างถูกต้อง แล้วคุณจะเข้มแข็งเติบโตและเกิดผลมากทวีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน !… อาเมนไหม?

 ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)