1โครินธ์ บทที่ 16

ผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง

พระธรรม        1โครินธ์ 16:1-24

อ้างอิง             กจ.24:17;20:7;18:21,12,19-24;16:1;14:27;15:33;16:6,9;9:13;2:1,9

บทนำ              มีสิ่งที่สำคัญในการรับใช้ของ อ.เปาโล อยู่ 4 ประการคือ

 1. พระเจ้า
 2. การเงิน
 3. โอกาส และ
 4. คน

สิ่งเหล่านี้ยังคงสำคัญต่อพวกเราในปัจจุบันนี้เช่นกัน!

บทเรียน

16:1 “เรื่อง​การ​เรี่ย‍ไร​เพื่อ​ช่วย​ธรร‌มิก‌ชน​นั้น ข้าพ‌เจ้า​สั่ง​คริสต‌จักร​ที่​แคว้น​กา‌ลา‌เทีย​ว่า​อย่าง‍ไร ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ก็​จง​ทำ​เช่น​นั้น​ด้วย”
(Now concerning the collection for the saints: as I directed the churches of Galatia, so you also are to do.)

16:2 “ทุก‍วัน​ต้น​สัปดาห์​ให้​พวก‍ท่าน​แต่‍ละ‍คน​แยก​เงิน​ออก​และ​สะสม​ไว้​ตาม​ราย‍ได้ เพื่อ​จะ​ไม่​ต้อง​เก็บ​เรี่ย‍ไร​เมื่อ​ข้าพ‌ เจ้า​มา​ถึง” 

(On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come.)

16:3 “และ​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​มา​แล้ว​หาก​พวก‍ท่าน​รับ‍รอง​ใคร ข้าพ‌เจ้า​จะ​ส่ง​คน​นั้น​ให้​นำ​เงิน‍ถวาย​ของ​ท่าน​พร้อม​กับ​จด‍หมาย​ไป​ยัง​กรุง‍เย‌รู‌ซา‌เล็ม”
       (And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem.)

16:4 “และ​ถ้า​เห็น​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ควร​จะ​ไป​ด้วย พวก‍เขา​ก็​จะ​ไป​พร้อม​กับ​ข้าพ‌เจ้า”

                 (If it seems advisable that I should go also, they will accompany me.)

16:5 “เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ข้าม​แคว้น​มา‌ซิ‌โด‌เนีย​แล้ว ข้าพ‌เจ้า​จะ​มา‍หา​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย เพราะ​ว่า​ข้าพ‌เจ้า​จะ​ไป​ทาง​มา‌ซิ‌โด‌เนีย”

               (I will visit you after passing through Macedonia, for I intend to pass through Macedonia,)

16:6 “และ​ข้าพ‌เจ้า​อาจ​จะ​พัก​อยู่​กับ​ท่าน และ​อาจ​จะ​อยู่​จน‍ถึง​สิ้น‍ฤดู‍หนาว เพื่อ​ว่า​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​จะ​ไป​ทาง​ไหน พวก‍ท่าน​จะ​ได้​ส่ง​ข้าพ‌เจ้า​ไป” 

       (and perhaps I will stay with you or even spend the winter, so that you may help me on my journey, wherever I go. )

16:7 “เพราะ‍ว่า​ข้าพ‌เจ้า​ไม่​ต้อง‍การ​พบ​พวก‍ท่าน​เฉพาะ​เมื่อ​ผ่าน​ไป​เท่า​นั้น แต่​ข้าพ‌เจ้า​หวัง​ว่า​จะ​ได้​อยู่​กับ​พวก‍ท่าน​ระยะ​หนึ่ง ถ้า​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​เห็น‍ชอบ ข้าพ‌เจ้า​จะ​ค้าง​อยู่​กับ​ท่าน​นานๆ หน่อย”
     (For I do not want to see you now just in passing. I hope to spend some time with you, if the  Lord permits.)

16:8 “และ​ข้าพ‌เจ้า​จะ​อยู่​ที่​เมือง​เอ‌เฟ‌ซัส​จน‍ถึง​เทศ‌กาล​เพ็น‌เท‌คอสต์”
(But I will stay in Ephesus until Pentecost,)

16:9 “เพราะ​ว่า​ที่​นี่​มี​ประตู​เปิด​ให้​ข้าพ‌เจ้า​อย่าง​กว้าง‍ขวาง​ที่​จะ​ทำ‍งาน​เกิด‍ผล และ​คน​ขัด‍ขวาง​ก็​มี​มาก​ด้วย”

                 (for a wide door for effective work has opened to me, and there are many adversaries.)

16:10 “เมื่อ​ทิ‌โม‌ธี​มา‍หา​ท่าน จง​ระวัง​อย่า​ทำ​ให้​เขา​ไม่​สบาย‍ใจ​เมื่อ​อยู่​กับ​พวก‍ท่าน เพราะ‍ว่า​เขา​ทำ‍งาน​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เหมือน​ข้าพ‌เจ้า”

                   (When Timothy comes, see that you put him at ease among you, for he is doing the work of the  Lord, as I am.)

16:11 “เพราะ‍ฉะนั้น​อย่า​ให้​ใคร​ดู‍หมิ่น​เขา แต่​จง​ส่ง​เขา​เดิน‍ทาง​ไป​โดย​สันติ‍สุข เพื่อ​เขา​จะ​กลับ‍มา‍หา​ข้าพ‌เจ้า เพราะ​ข้าพ‌เจ้า​กำลัง​คอย​เขา​กับ​พวก​พี่‍น้อง​อยู่”

               (So let no one despise him. Help him on his way in peace, that he may return to me, for I am  expecting him with the brothers.)

16:12 “ส่วน​เรื่อง​อ‌ปอล‌โล ซึ่ง​เป็น​พี่‍น้อง​ของ​เรา​นั้น ข้าพ‌เจ้า​ขอ‍ร้อง​เขา​อย่าง​มาก​เพื่อ​ให้​ไป​เยี่ยม​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​พร้อม​กับ​พวก​พี่‍น้อง แต่​เขา​ยัง​ไม่​ค่อย​อยาก​ไป​ใน​เวลา‍นี้ แต่​เมื่อ​มี​โอกาส​เขา​ก็​จะ​ไป”

       (Now concerning our brother Apollos, I strongly urged him to visit you with the other brothers, but it was not at all his will to come now. He will come when he has opportunity.)

16:13 “ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ระมัด‍ระวัง จง​มั่น‍คง​ใน​ความ​เชื่อ จง​เป็น​คน​กล้า‍หาญ​จง​เข้ม‍แข็ง”

                  (Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong.)

16:14 “จง​ทำ​ทุก‍สิ่ง​ด้วย​ความ​รัก”

                   (Let all that you do be done in love.)

16:15 “พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย ท่าน​รู้​ว่า​ครอบ‍ครัว​ของ​ส‌เท‌ฟา‌นัส เป็น​คริส‌เตียน​พวก​แรก​ใน​แคว้น​อา‌คา‌ยา และ​พวก‍เขา​ได้​ถวาย​ตัว​ใน​งาน​ปรน‌นิ‌บัติ​บรร‌ดา​ธรร‌มิก‌ชน ข้าพ‌เจ้า​ขอ‍ร้อง​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย” 

      (Now I urge you, brothers—you know that the household of Stephanas were the first converts in  Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints— )

16:16 “ให้​นอบ‍น้อม​ต่อ​คน​เช่น‍นี้ และ​ต่อ​ทุก​คน​ที่​ร่วม​ทำ​งาน​และ​ตราก‌ตรำ”

                   (be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer.)

16:17 “ข้าพ‌เจ้า​ชื่น‍ชม​ยินดี​ที่​ส‌เท‌ฟา‌นัส ฟอร์‌ทู‌นา‌ทัส และ​อา‌คาย‌คัส​มา‍หา เพราะ​พวก‍เขา​ได้​ชด‍เชย​การ​ที่​พวก‍ท่าน​ไม่‍ได้​มา​นั้น​จน​ครบ‍ถ้วน”

                   (I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence, )

16:18 “เพราะ​ว่า​พวก‍เขา​ทำ​ให้​จิต‍ใจ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​และ​ของ​พวก‍ท่าน​ชื่น‍บาน เพราะ‍ฉะนั้น​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ยอม‍รับ​คน​เช่น‍นี้”

                   (for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people.)

16:19 “คริสต‌จักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​เอ‌เชีย​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย อา‌ควิล‌ลา​และ​นาง​ปริส‌คา​กับ​คริสต‌จักร​ที่​อยู่​ใน​บ้าน​ของ​เขา​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​พวก‍ท่าน​ใน​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เป็น​พิเศษ”
         (The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, together with the church in their  house, send you hearty greetings in the Lord. )

16:20 “พี่‍น้อง​ทุก‍คน​ฝาก​คำ​ทัก‍ทาย​มา​ยัง​ท่าน จง​ทัก‍ทาย​กัน​ด้วย​ธรรม‌เนียม​จูบ​อัน​บริ‌สุทธิ์”
(All the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss.)

16:21 “คำ​ทัก‍ทาย​นี้​เป็น​ลาย‍มือ​ของ​ข้าพ‌เจ้า​เปา‌โล”
(I, Paul, write this greeting with my own hand.)

16:22 “ถ้า​ใคร​ไม่​รัก​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ก็​ขอ​ให้​คน​นั้น​เป็น​ที่​แช่ง‍สาป ขอ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เสด็จ​มา​เถิด” 

                   (If anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord, come! )

16:23 “ขอ​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เยซู​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​สถิต​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย” 

                   (The grace of the Lord Jesus be with you.)

16:24 “ความ​รัก​ของ​ข้าพ‌เจ้า​อยู่​กับ​พวก‍ท่าน​ทุก​คน​ใน​พระ‍เยซู‍คริสต์”

         (My love be with you all in Christ Jesus. Amen.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

16:1     “เรื่องการเรี่ยไร” (concerning the collection) = อีกคำถามหนึ่ง อ.เปาโลตอบชาวโครินธ์ถามท่าน (ปท. 7:1;8:1;12:1)

“การเรี่ยไร” -2คร.8-9;รม.15:25-28

“ธรรมิกชน” (the saints) = ประชากรของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม (ปท. ข้อ 3;รม.15:26)

          “คริสตจักรที่แคว้นกาลาเทีย” (the churches of Galatia) = คริสตจักรต่าง ๆ ในกาลาเทีย

= การเรี่ยไรเงินช่วยเหลือผู้เชื่อที่เยรูซาเล็ม ขยายวงออกไปกว้างขวาง ทั้งในแคว้นกาลาเทีย และแคว้นมาซิโอเนีย (2คร.8:1;9:1-4)

อาจเป็นเพราะการกันดารอาหาร (กจ.11:28,ประมาณ ค.ศ.44 หรือ 46) และการถูกข่มเหง (กจ.8:1)

16:2     “ทุกวันต้นสัปดาห์” (the first day of every week ) = ทุกวันอาทิตย์ “ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้” (you is to put something aside and store it up) = ให้แต่ละคนนำเงินส่วนที่แยกไว้สำหรับงานของพระเจ้า ในระหว่างสัปดาห์มาถวายในการประชุมนมัสการในวันอาทิตย์ (กจ.20:7;วว.1:10)

16:3     “หากพวกท่านรับรองใคร” (those whom you accredit) = อ.เปาโลต้องการให้มีความโปร่งใสในทางการเงินจึงให้พวกเขาเสนอคนที่พวกเขาเห็นชอบ ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบและดูแลกองทุนที่ชาว โครินธ์ถวาย  (2 คร.8:16-21)

16:4     “ถ้าเห็นว่า ข้าพเจ้าควรจะไปด้วย” (If it seems advisable that I should go also) = อาจเพื่อดูแลธุระสำคัญนี้ หรือเพื่ออธิบายเรื่องเงินถวายเมื่อไปถึง

16:5     “เมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนียแล้ว” (I will visit you after passing through Macedonia)

= หลังจาก อ.เปาโลออกจากเอเฟซัส (ข.8) ที่ซึ่ง อ.เปาโลเขียนจดหมาย 1 โครินธ์ ท่านก็วางแผนไปมาซิโดเนีย คงไปเยี่ยมชาวฟิลิปปี และคริสตจักรอื่น ๆ ในกรีซตอนเหนือ จากนั้นก็ไปโครินธ์ ตอนแรกท่านวางแผนไปโครินธ์ก่อน แล้วจึงไปมาซิโดเนีย แต่ต่อมาตัดสินใจว่าเปลี่ยนแผนน่าจะดีกว่า (2คร.1:12-2:4)

16:6    “อาจจะอยู่จนถึงสิ้นฤดูหนาว” ( I will stay with you or even spend the winter) = อาจเป็นช่วงที่พักในกรีซ 3 เดือนซึ่งเอ่ยถึงใน กิจการ 20:3

“พวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไป” (so that you may help me on my journey) = ช่วยเหลือการเดินทางในด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งคำอธิษฐานเผื่อ แต่ อ.เปาโลได้บอกไว้ก่อนแล้วในจดหมาย (9:7-12) ว่า ท่านไม่ต้องการเป็นภาระทางการเงินต่อพวกชาวโครินธ์

16:7     “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นชอบ” (if the Lord permits) –กจ.18:21

16:8     “จนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์” ( stay in Ephesus until Pentecost)

= วันที่ 50 หลังวันปัสกา เมื่อพวกยิวฉลองเทศกาลถวายผลแรก (ลนต.23:10-16) ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ

16:9     “…ที่จะทำงานเกิดผล” (  effective work  ) –กจ.14:27

“คนขัดขวางก็มีมากด้วย” (there are many adversaries) = อาจหมายถึง ช่างเงิน ซึ่งทำแท่นบูชาจำลองของเทพเทวีอารเทมิส และประชาชนที่ถูกช่างพวกนี้ปลุกปั่น (กจ.19:23-34)

16:10   “เมื่อทิโมธีมาหาท่าน” ( Timothy comes) -.ใน กจ.19:22 อ.เปาโลส่งทิโมธีกับเอรัสทัส ไปแคว้นมาซิโดเนีย ซึ่งหลังจากนั้น ทิโมธีต้องไปโครินธ์ (1คร.4:17)

          “จงระวังอย่าทำให้เขาไม่สบายใจ” (see that you put him at ease among you) = ดูแลอย่าให้ทิโมธีหวั่นเกรงสิ่งใด เพราะทิโมธีเป็นคนขี้อาย (1ทธ.4:12;2ทธ.1:7) และ อ. เปาโลต้องการให้พวกชาวโครินธ์ปฏิบัติต่อทิโมธีอย่างมีใจเมตตา

16:11   “พวกพี่น้อง” ( the brothers)= อาจรวมถึง เอรัสทัส (ปท.กจ.19:22) ซึ่งเป็นผู้เชื่อจาก โครินธ์และเป็นหัวหน้าการคลังประจำเมือง (รม.16:23) บางคนอธิบายว่า เป็นเหมือนผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะของเมือง

16:12   “ส่วนเรื่อง อปอลโล” (Apollos) = ชาวโครินธ์ถาม อ.เปาโล (เหมือนกับที่ถามเกี่ยวกับเรื่องอื่น ๆ ใน 7:1;8:1;12:1;16:1) –ปท.1:12;3:4-6,22;4:6, ปท. กจ.18:24,27;19:1;ทต.3:13

16:15   “ครอบครัวของสเทฟานัส” (the household of Stephanas) อ.เปาโลเป็นผู้ให้บัพติศมาแก่บางคนที่     โครินธ์ (1:6) พวกเขาเป็นผู้กลับใจเชื่อกลุ่มแรก ๆ (รม.16:5) ในแคว้นอาคายา (กรีซ, กจ.18:12) รวมกับบางคนในเอเธนส์ซึ่งมาเชื่อก่อนหน้าไม่นาน (กจ.17:34)

          “งานปรนนิบัติ” (the service) = ที่ครอบครัวของสเทฟานัสทั้งครอบครัวกำลังรับใช้กันอยู่ (ปท.กจ.24:17)

16:16   “ให้นอบน้อมต่อคนเช่นนี้” (be subject to such as these) 1ธส.5:12;ฮบ.13:17

16:17   “สเทฟนัส ฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัส” (Stephanas and Fortunatus and Achaicus) = อาจเป็นบุคคลที่ถือจดหมายจากชาวโครินธ์ไปถึง อ.เปาโล ตาม 7:1

= เป็นตัวแทนความรักของทั้งคริสตจักรโครินธ์ที่มีต่อ อ.เปาโล โดยชดเชยการที่พวกเขาไม่ได้มาหรือไม่ได้ให้แก่ อ.เปาโลก่อนหน้านี้จนครบถ้วน –2คร.11:9;ฟป.2:30

16:18   “ทำให้จิตใจของข้าพเจ้าและของพวกท่านชื่นบาน” (refreshed my spirit as well as yours)

= ฟื้นจิตใจของ อ.เปาโลและพวก อาจผ่านการเต็มใจของพวกเขาที่มาเพื่อรับคำแนะนำจาก อ.เปาโล และนำกลับไปให้ชาวโครินธ์ ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง เปาโลกับชาวโครินธ์กำลังจะเกิดขึ้นใหม่

16:19   “แคว้นเอเชีย”(Asia) = แคว้นหนึ่งของโรมัน (ปัจจุบันอยู่ที่ตุรกีตะวันตก) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเอเฟซัส และเมืองอื่นรอบ ๆ

ในช่วงที่ อ.เปาโลทำพันธกิจที่เอเฟซัสเป็นเวลานาน ทุกเมืองในแคว้นเอเชียได้ยินข่าวประเสริฐ คำทักทายของเปาโลในจดหมายจึงอาจรวมถึงคริสตจักรต่าง ๆ ในเมือง โคโลสี เลาดีเซีย และฮีเอราโปลิส (ปท.คส.4:13-16;วว.1:11) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนแคว้นเอเซีย รวมทั้งคริสตจักรอื่น ๆ ในวิวรณ์ 2-3 ด้วย

“อาควิลลาและปริสคา” (Aquila and Prisca) = ทั้ง 2 สามีภรรยาช่วย อ.เปาโลตั้งคริสตจักรที่โครินธ์   (กจ.18:1-4)

“คริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขา” (church in their house) = เป็นเรื่องปกติของในยุคนั้นที่มีการประชุมกันเป็นคริสตจักรอยู่ที่บ้าน (ปท.รม .16:3-5;ฟม.2)

16:20   “ธรรมเนียมจูบอันบริสุทธิ์” (Greet one another with a holy kiss) –2คร.13:12;รม.16:16

การจุบหรือจุมพิตนี้ เป็นการแสดงความเคารพ และความรักซึ่งกันและกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่คริสเตียนยุคแรกปฏิบัติต่อกันเป็นปกติ

= เป็นธรรมเนียมในตะวันออกโบราณ อาจปฏิบัติกันในธรรมศาลาสมัยศตวรรษแรก โดยการจุมพิตเพศเดียวกันและปฏิบัติกันต่อมาในคริสตจักรของชาวยิวและคนต่างชาติในยุคแรกด้วย

16:21   “คำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าเปาโล” (I, Paul, write this greeting with my own hand) = “เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเอง” เปาโล ลงชื่อในจดหมายเอง และนี่เป็นนิสัยของท่าน (กท.6:11;คส.4:18;ฟม.19) เพื่อยืนยันว่า เป็นจดหมายของท่านจริง ๆ (2ธส.3:17) โดยปกติ อ.เปาโล ให้คนอื่นเขียนจดหมายตามคำบอกของท่าน (ปท.รม.16:22)

16:22   “ก็ขอให้คนนั้นเป็นที่แช่งสาป” (let him be accursed) = ขอให้คนที่ไม่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐต้องได้รับพระพิโรธจากพระเจ้า (ยน.3:36)

= คำสาปแช่งที่ขอให้พระเจ้าเป็นพยานถึงการไม่เชื่อของพวกที่ไม่เชื่อ (ปท. กท.1:8-9;รม.9:3)

          “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเถิด” (Our Lord, come!) = จำนวนที่ใช้ในคริสตจักรยุคแรก เป็นคำวิงวอนขอให้พระคริสต์เสด็จกลับมาโดยเร็ว

16:23   “ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย” (the grace of the Lord Jesus be with you.) = คำอวยพรที่ อ.เปาโลใช้เป็นปกติ (กท.6:18;อฟ.6:24;ฟป.4:23)

-คำอวยพรที่ยาวกว่านั้น มักอ้างถึงตรีเอกานุภาพของพระเจ้า เช่น ใน 2คร.13:14

16:24   “ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์” (My love be with you all in Christ Jesus.) = แม้ว่าพวกคริสเตียนชาวโครินธ์จะทำให้ อ.เปาโล ชอกช้ำใจ แต่ท่านก็ยังต้องการให้พวกเขารู้ว่า ท่านยังรักพวกเขาในฐานะผู้เชื่อพระคริสต์อยู่เช่นเดิม

คำถามนำอภิปราย

 1. คุณเคยเรี่ยไรเงินหรือสิ่งของช่วยผู้ใดบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? และอย่างไร?
 2. ปกติคุณถวายเงินรายได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่คริสตจักรหรือไม่? ทำไม?
 3. ทุกสิ่งที่คุณทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โบสถ์ที่ทำงาน หรือในพันธกิจใด ๆ คุณมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกเวลาหรือไม่? ทำไม?
 4. คุณเปิดโอกาสให้ผู้ใดมีส่วนร่วมในการรับใช้ของคุณบ้างหรือไม่? และอย่างไร? หรือ คุณมีส่วนร่วมสนับสนุนในการรับใช้ของผู้รับใช้หรือผู้อื่นในเรื่องอะไรและอย่างไรบ้าง? (แบ่งปัน)
 5. เวลานี้ ประตูอะไรบ้างที่เปิดโอกาสให้คุณหรือคริสตจักรกระทำพันธกิจที่คุณคิดว่าควรสนับสนุนอย่างจริงจัง? อย่างไร? และเมื่อไร?
 6. เวลานี้คุณคิดว่า คุณเป็นบุคคลที่

……1) มั่นคงในความเชื่อ

……2) กล้าหาญ

……3) เข้มแข็ง

หรือไม่?   ทำไมคิดเช่นนั้น?

 1. มีสิ่งใดบ้างที่คุณสามารถใช้ยืนยันได้ว่า คุณได้ “กระทำทุกสิ่งด้วยความรัก” แล้วทั้งในบ้านและในคริสตจักรของคุณ? -คุณทำสิ่งนั้นเฉพาะครั้งคราวหรือเป็นนิสัยของคุณ?
 2. คุณและครอบครัวได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ แล้วหรือยัง? คุณและครอบครัวได้ถวายตัวในการรับใช้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อธรรมิกชนของพระเจ้าแล้วหรือไม่? อย่างไร?

 1. คุณได้แสดงการนอบน้อมต่อผู้รับใช้และธรรมิกชนที่ร่วมรับใช้พระเจ้าอย่างไรบ้าง?
 2. หากวันนี้ คุณสามารถส่งคำทักทายเพื่อชมเชยหรือให้กำลังใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษ คุณอยากจะส่งคำ

     หนุนใจเรื่องอะไรไปให้แก่ใคร? ทำไม?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.