สารจากศิษยาภิบาล

006

15 มีนาคม 2015

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มาในวันนี้!

ขอยินดีกับผู้ที่ต้อนรับพระคริสต์ และได้รับความรอดจากพระเจ้า 2 ท่านในวันอาทิตย์ที่แล้วคือ 1. คุณโบวี่ 2. คุณฟ้า

และขอยินดีกับ 4 ท่านที่จะรับบัพติศมาในวันนี้คือ

  1. คุณสุริยัน สัมฤทธิ์ (ต้น)
  2. คุณ ธนากร เบี้ยวน้อย (เอ)
  3. คุณรัตนา วุฒินนชัย (จอย)
  4. คุณกุญภัค   สอนดี (โจเซฟิน)

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟื้นฟู CJ ในวันพฤหัสที่ผ่านมา โดย Dr. Peter Chin เป็นพระพรมาก

ผมมีเรื่องขอประกาศให้ทราบว่า CJ ของเรามีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนหรือปกปิดการกระทำบาปผิดของผู้ใด แต่เราจะดำเนินการกับปัญหาเช่นที่ว่านั้นควบคู่กันไปทั้งด้วยความรักและความจริงอย่างสมดุล

            “แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์” (อฟ.4:15)

ขอให้เราอย่าล้อเล่นกับพระเจ้าและบาป ผู้ใดกระทำเช่นใดไว้ ผู้นั้นจะต้องได้รับผลจากสิ่งที่ตัวเขาเองกระทำ

            “อย่า​หลง​เลย ท่าน​จะ​ล้อ‍เล่น​กับ​พระ‍เจ้า​ไม่‍ได้ เพราะ‍ว่า​ใคร​หว่าน​อะไร​ลง ก็​จะ​เก็บ‍เกี่ยว​สิ่ง‍นั้น”  (กาลาเทีย 6:7)

ขอเตือนสติพวกเราแต่ละคนให้ระมัดระวังตัว อย่าประมาท จนพลาดพลั้งกระทำผิดบาป และในขณะเดียวกันขอพระเจ้าทรงให้เราสมดุลด้วยการมีใจช่วยเหลือคนที่ผิดพลาดซึ่งสำนึกผิดหรือคนที่ได้รับผลเสียจากความผิดด้วยความรัก

“พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย แม้​จับ​ใคร​ที่​ละ‌เมิด​ประ‌การ​ใด​ได้ พวก‍ท่าน​ซึ่ง​อยู่​ฝ่าย​พระ‍วิญ‌ญาณ จง​ช่วย​คน​นั้น​ด้วย​ใจ​สุภาพ‍อ่อน‍โยน​ให้​เขา​กลับ​ตั้ง‍ตัว​ใหม่ โดย​คิด‍ถึง​ตัว​เอง เกรง‍ว่า​ท่าน​จะ​ถูก​ทด‍ลอง​ด้วย”   (กาลาเทีย 6:1)

ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากชีวิตของเรา รวมทั้งจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในวิถีทางของพระเจ้า

ด้วยความรักในพระเยซูคริสต์

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.