พระวจนะแห่งการฟื้นฟูใจ

พระวจนะแห่งการฟื้นฟู

เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ (2เปโตร 1:12)

มันน่าทึ่งที่พระวจนะของพระเจ้านำมาซึ่งการฟื้นฟูใจ คุณอาจกำลังเสียศูนย์เพราะเกิดสงสัยและเริ่มกลัว จนเมื่อใครบางคนนำพระวจนะมาใช้แล้วฉุดคุณขึ้นมาจากความท้อใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหน คุณจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเตือนถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ

และนี่คือเหตุที่เปโตรเขียนไว้ “เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงแล้วก็ดี ข้าพเจ้าก็พร้อมอยู่เสมอที่จะเตือนสติท่านทั้งหลาย ให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในกายนี้ ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านั้น” (2เปโตร 1:12-13)

เมื่อเราพลาดจนมองไม่เห็นความจริงฝ่ายวิญญาณ พระคำของพระเจ้าจะนำเรากลับมา จะฟื้นฟูให้ใจเราคืนสู่สภาพดี สดุดี 19:7 กล่าวว่า “กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ…”

สาวกท้อใจสองคนที่บนถนนสายเอมมาอุส สูญเสียความหวังไปหมดสิ้นเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนกางเขน พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์คืนพระชนม์แล้ว เมื่อพระองค์ดำเนินไปกับพวกเขาที่บนถนน พวกเขาก็ยังจำไม่ได้ พระองค์จึงอ้างพระวจนะที่กล่าวถึงการสละพระชนม์ชีพของพระองค์ขึ้นมา หลังจากนั้นพวกเขาจึงพูดขึ้นมาว่า “ใจเราเร่าร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทาง เมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังมิใช่หรือ” (ลูกา 24:32)

พระวจนะของพระเจ้าจะฟื้นฟูใจเรา นำเรากลับสู่ชีวิตอีกครั้ง แต่ถ้าคุณไม่สนใจอยากรับการฟื้นฟู ไม่สนใจอยากรับการเปลี่ยนแปลง ไม่อยากเติบโตฝ่ายวิญญาณ ไม่ต้องการทิศทางหรือสนใจในเป้าหมายของชีวิต ก็เลิกสนใจในพระวจนะเถอะครับ

แต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมาย มีทิศทาง และเป้าหมาย จงเริ่มอ่านพระวจนะ ใคร่ครวญและนำมาคิด ค่อยๆซึมซับพระวจนะ แล้วพระวจนะจะนำคุณสู่การฟื้นฟูจิตใจ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.