ยอมจำนนที่เก็ธเสมาเน

ในเก็ธเสมาเน

จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ใจเราเป็นทุกข์แทบจะตาย จงเฝ้าอยู่ที่นี่เถิด” (มาระโก 14:34)

คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่? เคยรู้สึกว่าถูกเพื่อนๆและครอบครัวทอดทิ้งไป? เคยรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิด? เคยรู้สึกว่ามันยากหรือไม่ที่จะเข้าใจ หรือยอมจำนนกับพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต?

ถ้าใช่ คุณจะพอเข้าใจว่าพระเยซูต้องผจญอะไรบ้างขณะทนทุกข์อยู่ในเก็ธเสมาเน

หนังสือฮีบรูบอกเราว่า “เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ” (4:15-16)

พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ทรง “ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้” (อิสยาห์ 53:3) แต่ความทุกข์ที่พระองค์ประสบในเก็ธเสมาเนคืนก่อนถูกตรึงกางเขน ดูจะเป็นจุดสูงสุดของความทุกข์ทั้งหมดที่เคยผ่านมา และจะเข้มข้นขึ้นจนถึงที่สุดในวันรุ่งขึ้น ชัยชนะสูงสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นบนเนินหัวกระโหลกจำต้องสำเร็จลงก่อนภายใต้กิ่งก้านตะปุ่มตะป่ำของต้นมะกอกเก่าแก่ที่เก็ธเสมาเน

ที่น่าสนใจคือคำว่าเก็ธเสมาเนแปลว่า “การคั้นมะกอก” ที่นั่นจะมีการคั้นมะกอกเพื่อทำน้ำมัน และแท้ที่จริง พระเยซูทรงถูกบีบคั้นจากรอบด้านเพื่อให้เราได้มีชีวิต ผมคิดว่าเราไม่อาจหยั่งถึงสิ่งที่พระองค์กำลังเผชิญ

แต่มาดูสิ่งที่พระองค์ทรงทำจนสำเร็จ สิ่งที่นำความรอดมาถึงคุณและผม เป็นเพราะสิ่งที่พระองค์เผชิญที่เก็ธเสมาเน และในที่สุดที่กางเขน เราสามารถร้องออกพระนามพระองค์ได้ แม้จะเจ็บปวดจนนึกไม่ถึง เป็นการรอคอยที่ทุกข์ทรมาน แต่จำเป็นเพื่อให้เป้าหมายสูงสุดของพระองค์สำเร็จลง

บางทีขณะนี้คุณอาจตกอยู่ในช่วงวิกฤติของชีวิต – เก็ธเสมาเนส่วนตัว ถ้าคุณมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ รู้ว่าตัวเองต้องการสิ่งใด คุณจะสัมผัสได้ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นต่างไป

คุณต้องการให้พระเจ้าเลือกให้คุณ? คุณเต็มใจที่จะพูดว่า “ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอมอบความตั้งใจทั้งหมดของลูกให้พระองค์ ไม่ใช่เป็นไปตามใจลูก แต่พระประสงค์ของพระองค์ต้องสำเร็จลง”

คุณจะไม่มีวันเสียใจที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้น

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.