ความมั่นคงที่ครบถ้วนชั่วนิรันดร์

ความมั่นคงชั่วนิรันดร์

จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็ได้เป็นเช่นนั้น เหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ท่านที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ (1ยอห์น 3:1-3)

ในฐานะผู้เชื่อคุณคือลูกของพระเจ้า และในยุคที่ผู้คนเรียกร้องแสวงหาความมั่นคงในโลกนี้ นี่เป็นข่าวดีแห่งความหวังและปลอบประโลมใจสำหรับเราในวันนี้

ในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้า คุณมีความมั่นคงเมื่อรู้ว่าคุณมีพระบิดาที่สัตย์ซื่ออยู่ในสรวงสวรรค์ คุณพึ่งพิงพระองค์ได้เพราะพระองค์จะไม่มีวันทอดทิ้งคุณ

บางทีคุณ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ โตขึ้นมาโดยไม่รู้จักว่าความมั่นคงคืออะไรเพราะไม่เคยได้รับจากพ่อแม่บนโลกของคุณ วันนี้ผมอยากจะย้ำกับคุณว่าพระบิดาในสวรรค์ของคุณนั้นรักคุณอย่างสัตย์ซื่อและไม่มีเสื่อมคลาย

ในฐานะลูกของพระองค์ ไม่มีสิ่งใด “ไม่มีเลย” ที่คุณจะทำให้พระองค์ทรงรักคุณมากไปกว่าที่ทรงรักคุณ เพราะความรักของพระองค์นั้นสมบูรณ์และครบถ้วน และไม่มีสิ่งใดเลยที่ทำให้พระองค์รักคุณน้อยไปกว่าเดิม

จำถ้อยคำในโรม 8:38 และ 39 ที่กล่าวว่า : “เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”

ผมหวังว่าพระวจนะของพระองค์ในวันนี้จะทำให้คุณได้รับกำลังใจ และทำให้คุณตระหนักไดเว่าคุณมีความมั่นคงสมบูรณ์และตลอดไปในองค์พระเยซูคริสต์

ความมั่นคงที่ครบถ้วนชั่วนิรันดร์

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.