จงยกมาตรฐาน!

การให้ด้วยใจ

“เมื่อพระเจ้าทรงอวยพรด้านการเงินของคุณ อย่าเพิ่งยกระดับมาตรฐาน “การครองชีพ” ของคุณ แต่จงยกระดับมาตรฐาน “การให้” ของคุณก่อน!”

(When God blesses youFinancially, Don’t’ raise Your standard of living Raise your standard of Giving.)

พระเจ้าไม่ได้ประทานให้คุณมีทรัพย์สิ่งของมากขึ้นเพียงเพื่อตัวของคุณเองเท่านั้น!

ใช่ครับ พระเจ้าประทานสิ่งเหล่านั้นให้เป็นพรต่อตัวของคุณ และครอบครัวแน่นอน แต่ต้องไม่ใช่อยู่แค่นั้น

พระองค์ประสงค์ให้คุณใช้สิ่งเหล่านั้น(ที่คุณได้รับมา) ด้วยใจกว้างขวาง เปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างที่พระองค์ทรงดำริไว้

ใช่ครับ พระเจ้าแห่งสวรรค์มีโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ที่ประสงค์จะให้คุณน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลอยู่มากมาย !

และในแต่ละโครงการ จำเป็นจะต้องมีเงินทุนในการดำเนินการ

การให้ของคุณจึงมีความสำคัญต่อทุกโครงการเหล่านั้น!

แน่ใจได้เลยครับว่า หากคุณมีความจำเป็น พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมปัจจัยให้!

แต่เมื่อคุณได้รับการเพิ่มพูนในปัจจัยต่าง ๆ นั้น คุณต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า สิ่งที่พระเจ้าทรงเพิ่มทวีคูณให้เหล่านั้น ต้องไม่ใช่เพื่อคุณเพียงลำพัง แต่เพื่อคุณจะเป็นท่อพระพรส่งต่อพรของพระเจ้าต่อไปยังผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ประสบกับสภาวะตกต่ำย่ำแย่ จนไม่มีปัจจัยเพียงพอสำหรับเลี้ยงดูตัวเอง ครอบครัว หรือพันธกิจที่พวกเขารับผิดชอบดูแลอยู่!

ดังนั้น ถ้าพระเจ้ากำลังทรงอวยพรคุณในด้านปัจจัยการเงินหรือรายได้ ก็ขอให้คุณอย่าเพิ่งรีบร้อนในการนำเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของคุณ แต่จงยกระดับมาตรฐานของคุณในการ “ให้” หรือ “แบ่งปัน” ทรัพย์สิ่งของเหล่านั้นก่อน!

ด้วยเหตุนี้ …หากคุณเป็นคนซื่อสัตย์ และกำลังใช้ทรัพย์เหล่านั้นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีน้ำใจกว้างขวาง จนพวกเขาซาบซึ้งขอบคุณพระเจ้า และเกิดผลมาก พระเจ้าก็จะทรงโปรดอวยพรให้คุณมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น เพื่อคุณจะมีแจกจ่ายแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอไป!

 “โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง เพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรา”  (2โครินธ์ 9:11)

ดังนั้น หากว่า “การให้” ของคุณจะก่อเกิดการขอบพระคุณพระเจ้าและการเกิดผลเช่นนี้ ก็ขอให้คุณยกมาตรฐานการ “ให้” ของคุณให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปอีก !

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.