ยอมจำนนกับพระเจ้าแล้วคุณจะมีชัย

เนหะมีย์อธิษฐาน

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรง ความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว (เนหะมีย์ 1:4-6)

เนหะมีย์เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำ ท่านสามารถตีแผ่และแยกแยะปัญหา สามารถรับผิดชอบและที่สำคัญที่สุด ท่านแสวงหาพระเจ้าเสมอในคำอธิษฐานก่อนขยับทำสิ่งใด

มีคำกล่าวว่าเมื่อพายุชีวิตพัดคุณจนยืนไม่ติด ให้คุกเข่าลง นี่คือสิ่งที่เนหะมีย์ทำ เมื่อท่านท่านทุกข์ใจจนยืนไม่ติดเมื่อได้ยินข่าวว่ากรุงเยรูซาเล็มพังพินาศ ท่านซบหน้าลงถึงดินต่อพระพักตร์พระเจ้า

ก่อนจะสามารถทำสิ่งใด เนหะมีย์ทราบว่าท่านต้องอธิษฐานก่อน และนี่คือท่าทีที่เราควรตอบสนองก่อนสิ่งเรื่องอื่นใด ผมเชื่อว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายหลัก เพราะเรามัวแต่ใช้เวลาไปทำในเรื่องรองๆก่อน …แทนที่จะทำเรื่องแรก “การอธิษฐาน” ก่อนเรื่องอื่นใด!

เนหะมีย์…ผู้นำ…เข้าใจดีว่าท่านจำเป็นต้องทำสิ่งแรกก่อนสิ่งอื่นใด และสิ่งแรกคืออธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์

ทำไมอธิษฐานถึงสำคัญนัก? เพราะในคำอธิษฐานเรายอมจำนนและนำความต้องการของเรามามอบให้เป็นไปตาพระประสงค์ของพระเจ้า ในคำอธิษฐานเรากำลังรับคำสั่งและวิธีการในการทำสิ่งต่างๆ และในคำอธิษฐานพระเจ้าจะนำเราและช่วยให้เรารู้ว่าควรทำและต้องทำสิ่งใด

เนหะมีย์อธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ … ต่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีฤทธานุภาพไม่จำกัด … พระเจ้าผู้ทรงรักษาพระสัญญาอย่างสัตย์ซื่อ และในแค่เวลา 52 วัน กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็ถูกสร้างขึ้นใหม่!

บางทีวันนี้คุณกำลังรื้อฟื้นและสร้างครอบครัวขึ้นใหม่ …หรือธุรกิจของคุณ…หรือแม้แต่ชื่อเสียงของคุณ ไม่ว่าคุณพยายามจะรื้อฟื้นสิ่งใดขึ้นใหม่ อย่าลืมที่จะใช้วิธีการเดียวกับผู้นำอย่างเนหะมีย์: แยกแยะปัญหาและสิ่งจำเป็นที่ต้องทำ ก้าวเข้ามารับผิดชอบ และแสวงหาพระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ก่อนในคำอธิษฐานครับ!

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.