ต้องใช้คนไปสร้างคน

คนสร้างคน

พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มัทธิว 28:18-20)

จะเป็นคริสเตียนที่เติบโต เราต้องเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ ทำไมครับ? เพราะพระเยซูบอกให้เราออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของพระองค์ ต้องใช้สาวกเพื่อไปสร้างสาวกครับ ประการแรกเราต้องรู้ก่อนว่าสาวกคือใครเพื่อเราจะออกไปและสร้างสาวกคนอื่นๆได้

ในมัทธิว 28 เราพบว่าพระมหาบัญชาที่เราคุ้นกันดี ที่พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (ข้อ19-20)

พระเยซูบอกให้เราทำสิ่งใดครับ? “จงออกไป” ไปไหนครับ? “ไปหาชนทุกชาติ” ไปทำไมครับ? “ไปสั่งสอนให้เป็นสาวกของเรา”

มีสองสิ่งอยู่ในภาษาเดิมของคำว่าพระมหาบัญชาที่เราต้องทำความเข้าใจ

ประการแรก นี่เป็นคำสั่ง พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ถ้าพอมีเวลาเหลือว่างจากธุระ ช่วยเราหน่อยได้มั้ย… เราขอร้อง… ช่วยออกไป…” แต่พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเจ้ามอบชีวิตให้เราแล้ว เราขอสั่งให้เจ้าออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ”

ประการที่สอง ถ้อยคำนี้พระเยซูตรัสกับสาวกรุ่นแรกทุกคนที่ติดตามพระองค์ – ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงหรือชาย ผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเก่า

นี่เป็นพระมหาบัญชา ไม่ใช่พระมหาชี้แนะ เป็นพระบัญชาไปถึงคริสตจักรโดยไม่ต้องรอให้ทุกชนชาติเข้ามาหา แต่เป็นพระบัญชาให้คริสตจักรออกไปสู่โลกภายนอก ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ทุกคนจึงควรทำสิ่งนี้

และนี่คือคำถามของผม – คุณกำลังทำสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าครับ?

ถ้าเราในฐานะสาวกไม่ออกไปสร้างสาวก เราก็ไม่น่าใช่สาวกในแบบที่พระเยซูปรารถนาให้เราเป็น

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.