มิตร หรือ ศัตรู

มิตรหรือศัตรู

คนทุจริตเอ๋ย ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้น คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั้น ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า (ยากอบ 4:4)

เมื่อพระคัมภีร์พูดถึง “โลก” ซึ่งพูดถึงบ่อยมาก หมายถึงความคิด วัฒนธรรม ระบอบที่อยู่ภายใต้การควบคุมของซาตาน พระคัมภีร์อธิบายว่าเป็นพระของยุคนี้ที่ทำให้ใจของคนที่ไม่เชื่อมืดไป (ดู 2โครินธ์ 4:4)

คำนิยามที่ดีที่สุดของ “โลก” ที่พบในพระคัมภีร์อยู่ใน 1ยอห์น 2:15–16: “อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก”

ทุกๆการทดลองที่คุณและผมต้องเผชิญมักตกอยู่หนึ่งในสามประเภทนั้น: ตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา ความทะนงในลาภยศ และนี่คือความจริงเมื่อซาตานมาล่อลวงพระเยซูที่ในถิ่นทุรกันดาร การทดลองแรกคือสั่งหินให้เป็นขนมปัง นั่นคือตัณหาของเนื้อหนัง ซาตานมันพูดว่า “ทำไมไม่กระโจนลงไปจากหลังคาพระวิหาร และทูตสวรรค์จะมาประคองชูไว้?” นี่คือความทะนงในลาภยศ มันกำลังบอกว่า “เอาสิลองทำเรื่องยิ่งใหญ่ดู แล้วใครๆจะเห็นว่าคุณมหัศจรรย์แค่ไหน” และท้ายที่สุดมันบอกว่าจะยกอาณาจักรทั้งหมดของโลกนี้ให้พระเยซูแลกกับการกราบนมัสการมัน นี่คือตัณหาของตา

บางครั้งเราเป็นทั้งมิตรและศัตรูของโลก เป็นคนประเภทที่เป็นได้ทั้งศัตรูและมิตร – แต่ไม่เคยเป็นมิตรแท้ และเมื่อคุณเป็นมิตรต่อโลก ในอีกมุมคุณก็เป็นศัตรูต่อสิ่งที่ตรงข้ามกัน

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.