รักมากแค่ไหน?

ความรักของพระเจ้า

“ความรักที่พระเจ้าทรงรักคุณแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง ก็ยังมากกว่าที่บุคคลใดสามารถรักได้ตลอดชีวิตของเขา!”

(God loves you more in a moment than anyone could in a lifetime.)

 ข่าวดีที่เราต้องประกาศให้โลกรู้ก็คือ …

 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

ใช่ครับ พระเจ้าแห่งความรัก ทรงรักคนบาปอย่างพวกเรามากจนไม่อาจพรรณนาด้วยถ้อยคำได้หมดสิ้น! ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะว่า หากรักใดสามารถถูกบรรยายได้ รักนั้นก็ไม่น่าจะมีความสำคัญหรือความหมายอะไรมากนัก

แต่เพราะว่า รักมิได้มีไว้เพื่อให้นิยามหรือให้คำจำกัดความ เราจึงไม่อาจที่จะอธิบายถึงคุณความดีของรักนั้นได้หมดสิ้น เพราะรักช่างยิ่งใหญ่เกินกว่าที่สมองของเราจะรับรู้ และเข้าใจได้หมดสิ้น !

เราจะไม่มีทางซาบซึ้งในรักของพระเจ้ามากขึ้น หากเราไม่สำนึกหรือไม่ตระหนักว่า บาปของเรานั้นมีมากมายขนาดไหน และโทษของบาปเหล่านั้นหนักหนาสาหัสมากเพียงไหน และเราจะไม่มีทางสำนึกและเข้าใจในความเสียสละและความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวงของพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงเสียสละมากมายให้แก่เรา ในการเสด็จเข้ามาในโลกและยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา !

รักของพระเจ้าเป็นรักที่ยิ่งใหญ่ แต่แค่เสี้ยวเล็ก ๆ ของความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา ก็ยังมากกว่ารักทั้งหมดที่เรามีตลอดชีวิตของเรา! ในเมื่อพระเจ้าทรงรักเรามาก และพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงออกมาให้เห็น เราก็ควรที่จะร่วมกันประกาศข่าวเรื่องความรักของพระเจ้า และการเสียสละอันใหญ่หลวงขององค์พระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษยชาตินี้ให้กระจายทั่วพิภพเพื่อทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างเป็นธรรมในการฟังข่าวประเสริฐและตัดสินใจกลับใจใหม่ และรับความรอดที่พระเยซูคริสต์นำมาให้!

แน่นอนว่า ในโลกนี้ คงไม่มีใครรักเรามากเท่ากับที่พระเจ้าทรงรักเราแล้ว ต่อให้พ่อแม่ของเรารักเราแค่ไหนก็ยังไม่เท่ารักที่พระเจ้ามีต่อเรา ต่อให้คนรักของเรา(สามี/ภรรยา) ของเรา รักเรามากสักเท่าใด ก็ยังไม่อาจเปรียบได้กับรักที่พระเจ้ามีให้แก่เรา

ดังนั้น ขอให้เราแบ่งปันรักของพระเจ้านี้ออกไปให้แก่คนใกล้ตัวหรือรอบตัวของเรา ด้วยใจกว้างขวาง จนกว่าทุกคนจะได้ยินข่าวดีนี้ มีใจเชื่อและรู้จักกับพระเยซูคริสต์จนได้รับความรอดเป็นส่วนตัว!

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.