พระเยซู สะพานทอดข้ามหุบเหวแห่งความตาย

พระเยซู สะพานทอดข้าม

และเพื่อจะทรงกระทำให้ทั้งสองพวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดยกางเขน ซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป (เอเฟซัส 2:16)

เบื้องบนสวรรค์ที่ๆพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ประทับ
เบื้องล่างที่ๆมนุษย์แห่งความบาปอยู่อาศัย
และความบาปคือไม้กั้นที่แยกจากกัน

ถ้าไม่มีพระเจ้า มนุษย์ก็มีหลุมกว้างในชีวิตที่อยากเติมให้เต็ม มนุษย์จึงมักไขว่คว้าหาพระเจ้า แต่ก็กระเด้งกลับมาเพราะถูกกำแพงแห่งบาปกั้นไว้

และพระเจ้า ทรงเคลื่อนไหวด้วยพระทัยเมตตาและสงสารมนุษย์ที่เต็มด้วยบาปเหล่านี้ พระองค์ตรัสว่า “เราจะทำบางสิ่ง”

พระเจ้าส่งพระบุตรลงมา คือพระเยซูคริสต์ เพื่อเปิดหนทาง และที่บนไม้กางเขนที่หยาบกระด้างนั้น พระองค์สละพระชนม์เพื่อให้คุณและผมได้มีชีวิตตลอดไปและชีวิตที่ได้รับการอภัย พระเยซูทรงสร้างสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์และพระเจ้า เป็นสะพานที่ไม่มีมนุษย์คนใดสร้างได้ และเป็นสะพานที่ไม่มีมนุษย์คนใดทำลายได้

พระเจ้าทรงเปิดหนทางที่เราทำเองไม่ได้ … ให้คุณ … และให้ผม

เนื่องจากพระเยซูทรงสร้างสะพานแห่งความรักให้คุณได้คืนดีกับพระเจ้า แต่เป็นหน้าที่ของคุณที่จะสร้างสะพานแห่งความรักให้กับคนที่หลงหายหรือยังไขว่คว้าอยู่

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.