มิ.ย. 162015
 

บทเรียนแห่งการอธิษฐาน

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก (มัทธิว 6:10)

ไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญให้ไปเทศนาในอีกรัฐ แต่ตารางงานของผมแน่นเอี้ยดจนไม่สามารถไปได้ พอพวกเขาเสนอจะส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับ ผมจึงพอแบ่งเวลาไปได้

ตอนที่เราบินอยู่เหนืออาร์แคนซัส นักบินถามผมว่าอยากลองขับเครื่องบินมั้ย ผมก็ตอบว่า “ตกลง”

แน่นอนนักบินตัวจริงยังนั่งอยู่ข้างๆ ไม่มีผมเขาก็บินเองได้ แต่ไม่มีเขาผมไม่มีทางบินต่อไปได้ มือเขาคอยควบคุมตลอดเวลา และเขาอนุญาตให้ผมมีส่วนร่วม

และนี่คือวิธีของการอธิษฐาน พระเจ้าทรงทำได้โดยไม่มีคุณ แต่พระองค์อนุญาตให้คุณได้มีสามัคคีธรรมกับพระองค์ และทรงสอนให้คุณพึ่งพิงพระองค์ผ่านคำอธิษฐาน

คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ ใคร่ครวญใน 1พงศาวดาร 16:23-36 อยู่ในพระสิริของการสถิตย์อยู่:

แผ่นดินโลกทั้งสิ้น จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆ วัน จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ การอัศจรรย์ของพระองค์ ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย เพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวงเพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย : Love worth finding Ministries www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.