ก.ค. 022015
 

งานเลี้ยงพระเมษโปดก

และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่า “จงเขียนไว้เถิดว่า ความเจริญสุขมีแก่คนทั้งหลาย ที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมษโปดก” และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้า” (วิวรณ์ 19:9)

ผมชอบคำว่า “อาหารมื้อค่ำ” ที่แถวบ้านเราเรียกว่าอาหารเย็น เราพูดว่า “ไปทานข้าวเย็น” แต่บางที่พูดว่า “ไปทานอาหารค่ำ” คุณยายของผม (เราเรียกเธอว่า มาม่าสเตลล่า) ได้ชื่อว่าฝีมือทำอาหารเป็นเลิศ ไม่ว่าจะไก่ทอด สลัด มันบด ที่ขึ้นชื่อที่สุดน่าจะเป็นขนมปังกรอบ (ผมคิดว่าคุณย่าน่าจะเหมาะกับการเป็นแม่ครัวเตรียมอาหารให้งานมงคลสมรสของพระเมษโปดก)

เราไม่เพียงแต่จะได้รับประทานอาหารด้วยกันที่งานเลี้ยงของพระเมษโปดก เรายังรายล้อมไปด้วยพี่น้องในพระคริสต์ของเรา ในมัทธิว 8:11 กล่าวว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะมาร่วมสำรับกับอับราฮัม และอิสอัค และยาโคบในแผ่นดินสวรรค์”

นึกภาพออกมั้ยครับ? เห็นตัวเองนั่งทานอาหารอยู่กับอับราฮัม และอิสอัค – หรือว่ากับ อ.เปาโล หรือแม้แต่ ซี เอส ลูวิส หรือ ซี เอช สเปอร์เจียน

สวรรค์คงมหัศจรรย์เกินบรรยาย นี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเรา และเราควรปรับความคิดให้เป็นแนวคิดแห่งสวรรค์ ในโคโลสี บทที่ 3 อ.เปาโลเขียนว่า “ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ คือประทับข้างขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก” (ข้อ 1-2)

อ่านข้อสุดท้ายอีกครั้ง – จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก แต่ที่เราทำอยู่ทุกวันคือใช้เวลาใส่ใจกับสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่า “อย่านึกถึงสิ่งเหล่านี้” แต่พูดว่า “อย่าใส่ใจสิ่งเหล่านี้” ขอให้ความคิดจิตใจคุณเต็มไปด้วยสวรรค์ เพราะเมื่อเป็นเช่นนั้น ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกจะถูกจัดวางไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.