การนมัสการฟื้นฟูจิตวิญญาณ

นมัสการฟื้นฟูจิตวิญญาณ

“การนมัสการพระเจ้าช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณของเรา ดุจเดียวกับที่การพักผ่อนนอนหลับ ฟื้นฟูสภาพร่างกายของเรา!”

(Worship renews the spirit as sleep renews the body.)  -Richard C. Cabot-

นับตั้งแต่เมื่อบรรพบุรุษของมนุษย์ทำบาป พวกเขาก็ห่างเหินไปจากพระเจ้า จิตวิญญาณของพวกเขาค่อย ๆ ห่างไกลจากพระเจ้า จนกระทั่ง พระเจ้าประทานบุตรชายคนใหม่ให้แก่ อาดัม กับ เอวาคือ เสท (แทน อาเบลที่ถูกคาอินฆ่าตาย) เสทก็มีบุตรชายอีกคนชื่อว่าเอโนช จากนั้นมา มนุษย์ก็เริ่มต้นนมัสการออกพระนามของพระเจ้าใหม่อีกครั้ง

 “แล้ว​เสท​ก็​มี​บุตร​คน​หนึ่ง เรียก​ชื่อ​ว่า เอโนช ตั้งแต่​นั้น​มา​มนุษย์​เริ่ม​ออก​พระนาม​พระยาห์เวห์”      (ปฐก.4:26)

 เช่นกัน เมื่อพระเจ้าทรงเรียก “อับราม” (อับราฮัม) ให้ติดตามพระองค์ อับรามและพงศ์พันธุ์ของท่านก็นมัสการออกพระนามของพระเจ้า จนเป็นวิถีชีวิตของท่าน และเชื้อสายสืบต่อกันมา

“ท่าน​ย้าย​ไป​จาก​ที่‍นั่น มา​ถึง​ภูเขา​ทาง​ทิศ​ตะ‌วัน‍ออก​ของ​เบธ‌เอล จึง​ตั้ง​เต็นท์​อยู่​ที่‍นั่น โดย​เบธ‌เอล​อยู่​ทาง​ทิศ​ตะ‌วัน‍ตก​และ​อัย​อยู่​ทาง​ทิศ​ตะ‌วัน‍ออก และ​สร้าง​แท่น‍บูชา​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่‍นั่น และ​นมัส‌การ​ออก​พระ‍นาม​พระ‍ยาห์‌เวห์”  (ปฐก.12:8; ปท.13:4;21:33)

ทุกครั้งที่มนุษย์หันหลังให้พระเจ้า จิตวิญญาณของพวกเขาจะมืดและตกต่ำลง แต่ทุกครั้งที่พวกเขากลับมาหาพระเจ้า สารภาพบาป กลับใจใหม่ ชีวิตจิตวิญญาณของพวกเขาก็จะเริ่มสว่างและสูงขึ้น!

เช่นกัน เมื่อพระเจ้าบัญชา “โมเสส” ให้ไปบอกฟาโรห์ให้ปล่อยประชากรอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ พระองค์ทรงให้บอกเหตุผลว่า…

“และ​กล่าว​กับ​เขา​ว่า ‘พระ‍ยาห์‌เวห์ พระ‍เจ้า​ของ​คน​ฮีบรู​ทรง​ใช้​ข้า‍พระ‍บาท​มา​ทูล​ฝ่า‍พระ‍บาท​ว่า “จง​ปล่อย​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ไป​นมัส‌การ​เรา​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร แต่​ดู‍สิ จน​บัด‍นี้​เจ้า​ก็​ยัง​ไม่​เชื่อ‍ฟัง”  (อพย.7:16 ;ปท.อพย.8:1,20)

การนมัสการพระเจ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับประชากรของพระเจ้า

เช่นกัน ในรุ่งเช้าหลังจากวันที่นางฮันนาห์ได้วิงวอนพระเจ้าในวิหาร และได้รับการอวยพรจากปุโรหิตเอลีว่า พระเจ้าจะประทานบุตรให้ตามที่เธอทูลขอ เธอได้กระทำสิ่งนี้

 พวก‍เขา​ลุก‍ขึ้น​แต่‍เช้า‍ตรู่ นมัส‌การ​พระ‍ยาห์‌เวห์ แล้ว​ก็​กลับ​ไป​บ้าน​ที่​รา‌มาห์ และ​เอล‌คา‌นาห์​มี​เพศ‍สัม‌พันธ์​กับ​   ฮัน‌นาห์​ภรรยา​ของ​เขา และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ระลึก‍ถึง​นาง และ​ต่อ‍มา​เมื่อ‍ถึง‍เวลา​ที่​กำ‌หนด ฮัน‌นาห์​ก็​ตั้ง‍ครรภ์​คลอด‍บุตร‍ชาย​คน​หนึ่ง และ​นาง​ให้​ชื่อ​เด็ก​นั้น​ว่า​ซา‌มู‌เอล เพราะ​นาง​กล่าว​ว่า “ดิฉัน​ทูล‍ขอ​มา​จาก​พระ‍ยาห์‌เวห์” (1ซมอ.1:19-20)

การนมัสการพระเจ้าทำให้ฮันนาห์มีความสดชื่น มีความหวัง และจิตวิญญาณได้รับการฟื้นฟู!

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง จะทำให้เราผู้เชื่อมีความชื่นบานในจิตวิญญาณ

“มา‍เถิด ให้​เรา​ร้อง‍เพลง​ด้วย​ความ​ยินดี​ถวาย​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ให้​เรา​โห่‍ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น‍บาน​ถวาย​ศิลา​แห่ง​ความ​รอด​ของ​เรา ให้​เรา​เข้า‍มา​อยู่​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​พระ‍องค์​ด้วย​การ​ขอบ‍พระ‍คุณ ให้​เรา​โห่‍ร้อง​ด้วย​ความ​ชื่น‍บาน​ถวาย​แด่​พระ‍องค์​ด้วย​บท‍เพลง‍สรร‌เสริญ เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ใหญ่‍ยิ่งและ​ทรง​เป็น​กษัตริย์​ใหญ่‍ยิ่ง​เหนือ​พระ​ทั้ง‍หลาย”  (สดด.95:1-3)

และทำให้เราได้รับการเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณอย่างอิ่มบริบูรณ์จากพระองค์

“มา‍เถิด ให้​เรา​นมัส‌การ​และ​กราบ‍ลง ให้​เรา​คุก‍เข่า​ลง​เฉพาะ‍พระ‍พักตร์​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ผู้​ทรง​สร้าง​เรา เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​พระ‍เจ้า​ของ​เราและ​เรา​เป็น​ประ‌ชา‍กร​แห่ง​ทุ่ง‍หญ้า​ของ​พระ‍องค์และ​เป็น​แกะ​แห่ง​พระ‍หัตถ์​ของ​พระ‍องค์ วัน‍นี้ ถ้า​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ได้‍ยิน​พระ‍สุร‌เสียง​ของ​พระ‍องค์” (สดด.95:6-7)

ดังนั้น วันนี้ ขอให้พวกเรานมัสการพระเจ้าเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราด้วยกัน!

จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.