ก.ค. 072015
 

อยู่ที่หัวใจ

ดูเถิด พระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายใน เพราะฉะนั้น ขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับ ของข้าพระองค์ (สดุดี 51:6)

คุณเคยไปที่โรงเลื่อยแล้วดูวิธีการเลื่อยท่อนซุงมั้ยครับ?

เริ่มจากลากท่อนซุงออกมาจากป่า บรรทุกมาที่โรงเลื่อย ตอนมาจะเห็นว่าเปลือกนอกของท่อนซุงนั้นขรุขระมีแต่ตะปุ่มตะป่ำ จากนั้นก็นำท่อนซุงไปวางไว้บนเปลสายพานเพื่อให้เลื่อนผ่านไปให้ใบมีดตัดตามที่กำหนด เริ่มจากเปลือกนอกข้างหนึ่งก่อน ดึงนำกลับมาหมุนเปลี่ยนข้าง แล้วส่งเข้าไปให้ตัดอีกครั้ง เมื่อเสร็จและคุณยืนมองอยู่ ซุงด้านข้างจะเรียบตรงเป็นหน้ากระดาน แต่ถ้าไปดูที่หัวหรือท้ายของท่อนซุงนั้น จะเห็นแก่นหรือใจของซุงยังคงคดอยู่

และนี่คือบางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียน มีชีวิตภายนอกเหมือนคริสเตียนที่ดี แต่ในหนังสือเยเรมีย์ 17:9 เตือนว่า …จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมด มันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียว… เราจำเป็นต้องสร้างใจขึ้นมาใหม่ เราจำเป็นต้องบังเกิดใหม่

อ่านสดุดี 19:14—“ข้าแต่พระเจ้า พระศิลาและพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ และการรำพึงภาวนาในจิตใจ เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”

อธิษฐานจากใจภายในของคุณ —ว่าในวันนี้คุณต้องการจะให้ทุกสิ่งทีอยู่ภายในคุณเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทั้งความคิด การกระทำ และคำพูดครับ

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.