ก.ค. 102015
 

Aaron's Rod Changed to a Serpent Exodus 7:10

ฉะนั้นเราจึงเป็นทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่านทั้งหลายทางเรา เราจึงขอร้องท่านในนามของพระคริสต์ให้คืนดีกันกับพระเจ้า (2โครินธ์ 5:20)

ตอนเป็นเด็กที่ผมออกไปจับงู ผมไม่มีวันจะจับทางหางแต่จะใช้เท้ากดที่คอมัน ต้องระวังไม่กดแรงจนเกินไปด้วย จากนั้นจะค่อยๆเอามือจับที่คอส่วนต่อจากหัว ผมจะไม่มีวันจับงูทางหางเป็นอันขาด เพราะงูจะหันกลับมาฉกได้

เมื่อพระเจ้าบอกให้โมเสสโยนไม้เท้าลง แล้วไม้เท้ากลายเป็นงู แล้วเก็บกลับขึ้นมาทางหางซึ่งนับเป็นก้าวแห่งความเชื่อ เป็นไปได้ที่งูนั้นเป็นงูจงอาง สัญลักษณ์ของอียิปต์ คิดว่าน่าจะเป็นได้เพราะเป็นงูที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในส่วนนั้นของโลก และฉกของมันอันตรายมาก ถ้าคุณถูกงูจงอางกัด คุณก็กำลังมีปัญหาถึงตายครับ

พระเจ้าจึงบอกโมเสสให้ไปนำสัญลักษณ์ของอียิปต์มา แล้วจับมันทางหาง ราวกับจะตรัสว่า “เราไม่ต้องการให้เจ้ากลัว เราจะจัดการกับงูร้ายนั้นแน่ เราจะมีชัยเหนือฟาโรห์ และเราจะทำการนี้ผ่านทางเจ้า ดังนั้นจงเอาชนะความกลัว ก้าวข้ามไป และทำตามที่เราสั่ง”

โมเสสถูกเรียกให้มาเป็นตัวแทนของพระเจ้าไปสู่วัฒนธรรมของคนต่างชาติ เราเองก็ได้รับการทรงเรียกในแบบเดียวกัน ประเทศใหญ่ๆหลายประเทศจากที่เคยเป็นประชากรของพระเจ้า กลับกลายไปเพิ่มจำนวนเป็นคนต่างชาติ ไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนสัญชาติ แต่หมายถึงความเสื่อมไปทางศีลธรรม นับถือพระเทียมเท็จที่มีอยู่มากมาย เชื่อในพระและเทพต่างๆ แต่กลับไม่เชื่อในพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว

พระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนให้มาเป็นตัวแทนของพระองค์และประทานสิทธิอำนาจให้ – เราเป็นทูตของพระองค์ (ดู 2โครินธ์ 5:20) และเป็นทูตของพระคริสต์ เราถูกสั่งให้นำข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปสู่โลกใบนี้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.