ชีวิตที่คู่ควร

ช่วยเหลือเพื่อนบ้าน

“มีแต่ชีวิตที่อยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่”

(Only a life lived in the service to other is worth living.) -Albert Einstein-

แท้จริงเราควรพูดว่า มีแต่ชีวิตที่ดำรงอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้นที่คู่ควรต่อการดำรงอยู่!

เพราะว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่ และตายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า!

และผลจากการที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้า ก็คือ เราจะมีความสุขต่อไปผ่านการรับใช้คนอื่น ๆ ด้วย

อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักไว้ว่า การที่เรามีชีวิตรับใช้ผู้อื่นนั้น ไม่ได้เป็นตัวรับประกันผลว่า เราจะรับใช้พระเจ้า!

แต่การรับใช้พระเจ้า จะเป็นตัวผลักดันให้เรารับใช้ผู้อื่น การรับใช้พระเจ้าจึงเป็นหน้าที่หลักที่มนุษย์อย่างเราพึงกระทำ!

เราต้องถือว่า การรับใช้พระเจ้านี้ คือการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราควรพร้อมเผชิญ

การรับใช้พระเจ้าไม่มีคำว่าเกษียณอายุ เราอาจะเกษียณจากอาชีพการงานของเรา แต่เราไม่มีทางเกษียณจากการรับใช้พระเจ้าเป็นอันขาด

ดังนั้น เราไม่อาจรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีการรับใช้เพื่อนมนุษย์

ดังที่ Art Hochberg กล่าวว่า …

You can’t serve God without serving the people.”

(คุณไม่สามารถรับใช้พระเจ้าโดยปราศจากการรับใช้คนอื่น)

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ พระองค์เสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์ รับสภาพอย่างมนุษย์ ปรนนิบัติรับใช้คนทั้งหลายประดุจทาสรับใช้ เพื่อช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากโทษบาปและความตาย

 “เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​ไม่‍ได้​มา​เพื่อ​รับ​การ​ปรน‌นิ‌บัติ แต่​มา​เพื่อ​จะ​ปรน‌นิ‌บัติ​คน​อื่น และ​ให้​ชีวิต​ของ​ท่าน​เป็น​ค่า‍ไถ่​คน​จำ‌นวน​มาก”  (มาระโก 10:45)

เหตุนี้… ขอให้เราพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าโดยการหาโอกาสที่จะรับใช้เพื่อนบ้านของเรา โดยเริ่มจากการรับใช้คนภายในครอบครัว คนข้างบ้าน คนในชุมชน และคนในสังคมของเราอยู่เสมอ!

วันนี้ โลกกำลังต้องการคนที่เต็มใจรับใช้เพื่อนมนุษย์ เพื่อทำให้โลกนี้สวยงาม น่าอยู่มากขึ้น

คุณล่ะพร้อมที่จะเป็นคนที่ทำแบบนั้นหรือไม่?

ตอบที!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.