ก.ค. 142015
 

ก้าวแรก

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ … (เนหะมีย์ 1:11)

คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ทุกวันนี้ขึ้นๆลงๆตามการนำของผู้นำ คริสตจักรจึงต้องการบุรุษและสตรีที่มีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น กล้าทำ และทุ่มเท

พระคริสต์ทรงมองหาคนที่รักพระองค์มากพอ และรักคริสตจักรของพระองค์มากพอที่จะกล้าก้าวออกไปด้วยความเชื่อและลงมือทำ

ที่พระเจ้าต้องการจากเราคือเวลาว่างเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ปรารถนาให้เราในฐานะคริสเตียน มีเวลาว่างสำหรับพระองค์ในฐานะผู้นำ – ที่บ้าน ที่คริสตจักร โรงเรียน และในที่ทำงาน เช่นเดียวกับเนหะมีย์ พระเจ้าปรารถนาให้เราสร้างความแตกต่างในที่ๆเราอยู่!

หนังสือเนหะมีย์เป็นสมุดบันทึกส่วนตัวของบุรุษที่กล้าก้าวออกไป และนำประชาชนสร้างสิ่งที่ปรักหักพังขึ้นมาใหม่ เช่นเดียวกัน ชีวิตส่วนตัวของเรา การสร้างสิ่งที่พังแล้วขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลา แต่เนหะมีย์ทำตัวท่านให้ว่างเพื่อเป็นภาชนะให้พระเจ้าใช้

วันนี้ผมขออธิษฐานให้คุณเป็นคนที่สร้างความแตกต่าง และเป็นผู้นำให้กับงานของพระคริสต์ ดีใจมั้ยครับที่พระเยซูคริสต์ขอให้เรามีเวลาว่างเพื่อพระองค์ – ที่เหลือพระองค์จะจัดเตรียมให้?

จงก้าวออกไป นำผู้อื่นไปสู่เส้นทางถึงพระเยซูคริสต์วันนี้

ที่พระเจ้าต้องการจากเราคือว่างเพื่อพระประสงค์ของพระองค์

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.