ก.ค. 162015
 

ฟาโรห์ใจแข็งกระด้าง

“คนชาติชั่วและคิดคดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์เท่านั้น” แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา (มัทธิว 16:4)

มีคนที่รู้ว่าพระเจ้ามีจริง พวกเขารู้ว่าพระองค์ทรงฤทธานุภาพ และรู้ด้วยว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ แต่พวกเขาใจแข็งกระด้างเกินว่าจะเชื่อในพระองค์

เช่นคนอย่างฟาโรห์ เราอ่านพบครั้งแล้วครั้งเล่าในหนังสืออพยพว่าฟาโรห์ทำใจให้แข็งกระด้าง อพยพ 8:15 บอกว่า “เมื่อฟาโรห์ทรงทราบว่าความเดือดร้อนลดน้อยลงแล้ว ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างอีก ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน จริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้ว”

ต่อมาเราพบว่า “พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “จงเข้าไปหาฟาโรห์ เพราะเราทำให้ใจของฟาโรห์และใจของข้าราชการแข็งกระด้าง เพื่อเราจะได้แสดงหมายสำคัญเหล่านี้ของ เราท่ามกลางพวกเขา” (อพยพ 10:1) นี่ไม่ใช่สิ่งที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นเหมือนเหรียญสองด้าน เป็นความจริงที่ฟาโรห์ทำใจให้แข็งกระด้าง แต่เป็นความจริงที่พระเจ้าทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง

หมายความว่าฟาโรห์ไม่มีสิทธิเลือกในเรื่องนี้หรือ? เปล่าเลย พระเจ้าทรงให้เราทุกคนมีเสรีภาพในการเลือก พระองค์จะไม่เข้ามายับยั้งการเลือกของเรา และทันทีที่เราเลือก พระเจ้าอาจให้การเลือกของเราเป็นไปตามที่ตัดสินใจ

คำว่า “ทำให้แข็งกระด้าง” อาจแปลได้อีกแบบว่า “ทำให้เข้มข้น” หรือ “ทำให้แกร่งขึ้น” และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของฟาโรห์ เมื่อเลือกที่จะไม่เชื่อฟังและทำให้ใจแข็งกระด้าง แข็งกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆ ฟาโรห์มีหลักฐานสารพัดที่จะยืนยันความจริงได้ ลองคิดดู – ฟาโรห์ได้เห็นการอัศจรรย์ – อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น ฟาโรห์ได้ยินคำตรัสของพระเจ้า และสิ่งที่ได้ยินนำมาซึ่งความรับผิดชอบ หันหลังให้กับความจริงคือการก้าวเข้าสู่มิติแห่งความมืด และจะมืดไปเรื่อยๆ จนหาแสงไม่เจอ

บางครั้งเราคิดว่า “ถ้าฉันมีอิทธิฤทธิทำอะไรก็ได้ ฉันรู้เลยว่าเพื่อนๆทั้งหมดจะมาเชื่อพระเยซู” แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น การอัศจรรย์ไม่อาจทำให้ใครๆมาเชื่อได้ แต่ข่าวประเสริฐแห่งความรอดทำได้ครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)