ก.ค. 172015
 

กิเดโอนในบ่อย่ำองุ่น

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ (1โครินธ์ 1:27-29)

ถ้าพระเจ้าตรัสว่า “เรากำลังมองหาสตรีที่จะมาช่วยแผนการของเรา และทำวัตถุประสงค์ของเราให้สำเร็จ” คุณคิดว่ามีคุณสมบัติพอมั้ย? พวกเราไม่กี่คนคงกล้ายกมือร้องว่า “เลือกฉัน เลือกฉัน”

แต่มีบางสิ่งที่เราต้องจำไว้ – พระเจ้าไม่จำเป็นต้องเรียกหาคนที่มีคุณสมบัติ แต่พระองค์จะสร้างให้คนที่ถูกเรียกนั้นมีคุณสมบัติ

เมื่อทูตของพระเจ้าไปเรียกกิเดโอนให้เป็นผู้นำกองทัพอิสราเอล กิเดโอนไปหลบนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ำองุ่น (ผู้วินิจฉัย 6:11-14) ไม่มีใครไปนวดข้าวในบ่อย่ำองุ่น คุณนวดข้าวโดยการโยนขึ้นไปกลางอากาศให้ลมพัดเปลือกและฟางปลิวไป และเมล็ดข้าวร่วงลงพื้น

ทำไมกิเดโอนถึงลงไปอยู่ในบ่อย่ำองุ่น? ไปหลบซ่อนตัวค่ะ ถูกต้อง ท่านกลัวการบุกมาของศัตรูอย่างยิ่ง จึงไปซ่อนตัว และเมื่อทูตของพระเจ้าไปตามหา และเรียกท่าน “เจ้าบุรุษผู้กล้าหาญ” (ผู้วินิจฉัย 6:12) ทำให้ฉันนึกภาพตาม ภาพกิเดโอนมองซ้ายมองขวาแล้วถาม “พูดกับผมหรือครับ?”

พระเจ้าไม่ได้มองอย่างที่เรามอง เราชอบมองว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรด้วยกำลังของเรา แต่พระเจ้ามองว่าเราจะทำสำเร็จได้อย่างไรด้วยกำลังของพระองค์

ลองคิดดู

ยาโคบเป็นคนฉ้อฉล

โยเซฟเป็นเด็กขี้อวด

โมเสสพูดตะกุกตะกัก

ซารายเป็นหมัน

ดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะ

ราหับเป็นหญิงงามเมือง

เปโตรเป็นชาวประมง

เปาโลเป็นฆาตกร

มารี มักดาลาเหมือนถูกสิง

หญิงชาวสะมาเรียหย่าร้างห้าหน

ทิโมธีขี้อาย

พริสซิลลาเป็นคนเย็บเต้นท์

แม้โลกนี้จะไม่เลือกพวกเขาขึ้นมานำหรือเคลื่อนไหวระดับประเทศ แต่นี่คือคนไม่กี่คนที่พระเจ้าเลือกเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จลงในชีวิตโดยฤทธิอำนาจของพระองค์

แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลา เพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอาย พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่น และเห็นว่าไร้สาระ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ (1โครินธ์ 1:27-29)

ฉันไม่รู้เกี่ยวกับคุณ แต่นั่นคือตัวตนจริงของฉัน แต่ข่าวดีคือ

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

คุณก็เช่นกัน

โดย Sharon Jaynes

อนุญาตโดย Girlsfriend in God : www.crosswalk.com

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)