ก.ค. 202015
 

หุบเขาแห่งความมืด

คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ (ยากอบ 1:12)

จะชอบหรือไม่ การทนทุกข์นั้นอยู่ในหลักสูตรของพระเจ้า พระองค์มีพระบุตรองค์เดียวผู้ปราศจากบาป แต่ก็ต้องทนทุกข์ แล้วทำไมเราถึงดำเนินชีวิตโดยคิดว่าเราไม่ควรต้องเจอความทุกข์? คงเป็นไปไม่ได้ที่เราในฐานะผู้เชื่อจะมีชีวิตที่ไม่ผ่านหุบเขาเงามัจจุราช

แต่หุบเขาเงามัจจุราชของแต่ละคนก็ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละที่ แต่คริสเตียนทุกคนต้องผจญกับความทุกข์ คำถามคือ คุณตอบสนองอย่างไรเมื่อความทุกข์ลำบากเข้ามาในชีวิต?

บางคน… เมื่อความร้อนรุนแรง… พับเต้นท์และกลับบ้าน พวกเขารับไม่ไหว นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขายอมแลก … จึงหันหลังให้กับพระเจ้า

คนอื่นๆ … ผมขออธิษฐานให้คุณเป็นคนจำพวกนี้ … มองว่าการทนทุกข์คือเวลาแห่งการเรียนรู้ … เป็นเวลาแห่งการทดสอบ และพิสูจน์ความเชื่อ ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้ชอบทนทุกข์หรือเลือกที่จะทนทุกข์ … เป็นเพราะสันติสุขและความพึงพอใจในพระเจ้านั้นเป็นคนละเรื่องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต

วันนี้ ผมอธิษฐานขอให้ไม่ว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ใดในชีวิต จะจำได้ว่าพระเยซูทรงมีพระเนตรและพระหัตถ์ปกอยู่เหนือชีวิตคุณ พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คุณทนทุกข์เกินกว่าจะทนไหว

ดังนั้นจงยินดี ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมและพระองค์อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

พระเยซูจะไม่ปล่อยให้คุณทนทุกข์เกินกว่าจะทนไหวครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.