ก.ค. 212015
 

พระเจ้าเทพระพร

นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา (วิวรณ์ 3:20)

ครั้งแล้วครั้งเล่าผู้คนจะมาถามผมด้วยคำถามนี้ :

“ถ้าพระเจ้ามีจริง ทำไมถึงปล่อยให้มีความทุกข์ขนาดนี้?”

ไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามนี้โดยเฉพาะเมื่อบางคนกำลังเศร้าโศก หรือเป็นทุกข์แสนสาหัส แต่พระเจ้าสอนผมว่าในจักรวาลนี้มีแต่เชื้อโรคร้าย และพระเจ้าไม่อาจนำความเจ็บปวดออกไปจนกว่าความบาปและผลของมันจะหมดสิ้น

สิ่งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นเพราะเรายังอาศัยอยู่ในโลกที่รับผลแช่งสาปของบาป แต่ถ้าเกิดโลกนี้สุขสบายคล้ายสวรรค์เราก็คงไม่มีวันไปถึงพระเจ้า

พระเจ้าได้เทพระพรแห่งพระเมตตาอันล้นเหลือเกินกว่าจะนับไหวให้กับโลกนี้ วันนี้ขอให้เรามุ่งไปที่การจัดเตรียมโดยพระคุณของพระองค์มากกว่าไปที่ความทุกข์ยากที่เผชิญอยู่นะครับ

โดย Pastor Adrian Rogers’ devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)