ก.ค. 052015
 

004

5 กรกฎาคม 2015

สวัสดีครับชาว CJ ที่รัก

ผมดีใจทุกครั้งที่ได้พบหน้า หรือได้ยินข่าวดี ๆ เกี่ยวกับพี่น้องทุกท่าน และรู้สึกใจหายทุกทีเมื่อไม่ได้เห็นหน้าของบางท่าน หรือได้ยินข่าวไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับท่านใดท่านหนึ่ง!

วันนี้ขอให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความยินดี มีความสุขกับการร้องเพลง ทักทายปราศรัยกัน และการสิ่งยิ้มให้แก่กันด้วยมิตรภาพจากใจจริง

ผมดีใจที่ได้เห็นสมาชิกจำนวนไม่น้อยฟันฝ่าจราจรที่ติดขัดมาศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันในวันพฤหัส ไปร่วมกลุ่มแคร์ตามวันและสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ บ.LoveIs ในทุกวันอังคาร (ไม่ว่าผมจะไปได้หรือไม่ก็ตาม) !

ผมดีใจที่สมาชิกส่วนใหญ่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คณะผู้นำคริสตจักรที่เรียกว่า “คณะผู้อภิบาล” (ผอ.) ก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ด้วยใจถ่อมต่อกันอย่างน่าชื่นชม และผู้สนใจ หรือผู้มาใหม่ก็มีไม่ขาดสาย

ผู้ขอรับเชื่อก็มีให้เห็นเป็นระยะ ๆ และจะมีต่อเนื่อง เมื่อสมาชิก CJ เป็นพยานพาคนที่รู้จัก (คนที่รักห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรืออนุชนหนุ่มสาว) มาที่คริสตจักรในวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง!

ขอให้เราอย่าขาดประชุมนมัสการจนเป็นนิสัย ขอให้เราตั้งใจมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกัน โดยไม่ขาด เราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่โดยลำพัง เราต้องมาด้วยกันไปด้วยกัน รักกันเสมือนอวัยวะในร่างกายเดียวกัน เราต้องไม่เพิกเฉย ไม่ละเลย และไม่ทอดทิ้งกัน

…ใครจะทิ้งเราไป เราห้ามไม่ได้ แต่เราสามารถห้ามตัวเองไม่ให้ทิ้งคริสตจักรหรือพี่น้องได้

…ผู้ใดที่เป็นสมาชิก CJ และรับใบรับรองสมาชิกภาพไปแล้ว อย่าทำให้เสียชื่อของการเป็นสมาชิกของเรานะครับ!

สมาชิกของ CJ ได้รับการคาดหวังให้ดำเนินชีวิตตามปณิธาน 12 ประการคือ จะกระทำสิ่งต่อไปนี้อย่างจริงจัง

อธิษฐาน                                                  ถวายทรัพย์

เฝ้าเดี่ยว                                                   อุทิศตัวเป็นพี่เลี้ยงผู้เชื่อ(และรับการเลี้ยงดู)

เป็นพยานและประกาศ                             มีชีวิตที่มีชัยเหนืออุปสรรคปัญหา

ร่วมสามัคคีธรรม                                       มีจุดยืนในการดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์

ร่วมนมัสการ                                             เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีแบบพระคริสต์

ร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร                   ทุ่มเทชีวิตให้ผู้อื่นและถวายผู้นั้นให้เป็นสาวกแท้

ขอให้เราพัฒนาตัวเองในเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะครับ!

และเพื่อช่วยเราให้เป็นสมาชิกที่ดีขึ้น ผมขอเชิญชวนทุกท่านรีบสมัครไปค่าย CJ “Connect” ในวันที่ 30 ก.ค.-2 ส.ค.นี้ ภายในวันนี้เลยนะครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรและทรงสถิตอยู่กับการนมัสการของเราในวันนี้

ดีใจที่ในเช้าวันนี้ คุณมนตรี (คุณหมู) จะร่วมแบ่งปันพระวจนะและข้อคิดกับเราด้วย!

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.