ก.ค. 152015
 

ติดตามพระคริสต์

แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้นมีความละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนั้น (1เปโตร 4:16)

คุณคิดว่าคริสเตียน (หรือคริสตชน) คืออะไร?

ครับ ผมรู้ว่ามีแนวคิดหลากหลาย มีคำนิยาม และคำอธิบายว่าผู้คนคิด และมีความเห็นว่าคริสเตียนเป็นอย่างไร ที่จริงแล้ว ถ้าคุณไปถามผู้คนตามถนน คุณอาจได้คำตอบแตกต่างกันเท่าจำนวนคนที่ถูกถามเลยครับ ทุกคนต่างมีแนวคิดเรื่องคริสเตียนของตนเอง

ที่น่าประหลาด คุณรู้หรือไม่ มีการเอ่ยคำว่าคริสเตียนแค่สามครั้งในพระคัมภีร์? ใช่ครับ

ครั้งหนึ่งอยู่ในพระวจนะด้านบน และ 1เปโตร 4:16 ทำให้เราเห็นถึงความหมายของการเป็นคริสตชน : คือผู้ที่พร้อมและเต็มใจจ่ายราคาเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์

ผมจึงขอถามคุณ : คุณพร้อมจะยอมเสียสละเพื่อติดตามพระคริสต์หรือไม่?

ผมขออธิษฐานให้คุณพร้อมยอมสละและจ่ายราคาในการติดตามพระเยซูคริสต์ในทุกด้านของชีวิต … เพื่อเป็นภาพสะท้อนของบางคนที่ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะพระองค์

จงดำเนินชีวิตคริสเตียนแท้โดยยอมจ่ายราคาที่จำเป็นเพื่อติดตามพระเยซู

คุณพร้อมจะยอมสละเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์ในทุกด้านของชีวิตหรือยังครับ?

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.