ส.ค. 032015
 

เมล็ดผักกาด

เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา (โรม 5:1)

ความเชื่อเป็นสิ่งที่ทำให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนได้ เพื่อจะรู้จักว่าความเชื่อคืออะไร ผมขอบอกก่อนว่าอะไรที่ไม่ใช่ความเชื่อ

  • ความเชื่อไม่ใช่ลางสังหรณ์
  • ความเชื่อไม่ใช่ความคิดเชิงบวก
  • ความเชื่อไม่ใช่เป็นการตอบสนองต่ออารมณ์ ความรู้สึก หรือเย็นวาบที่สันหลัง หรืออภินิหาร หมายสำคัญ หรือการอัศจรรย์
  • ความเชื่อไม่ใช่เชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำบางสิ่งได้

ความเชื่อคือรู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำ ความเชื่อคือยึดตามพระคำของพระเจ้า ความเชื่อแท้ตายต่อความสงสัย หูหนวกต่อความท้อแท้ ตาบอดต่อความเป็นไปไม่ได้ นี่คือความเชื่ออย่างที่เราจำต้องมี

คุณมีความเชื่อแบบไหนครับ? คุณมีความเชื่อที่เล็กเท่ากับเมล็ดผักกาด แต่สามารถเคลื่อนภูเขาได้หรือเปล่า? ทูลขอจากพระเจ้าเลยครับ

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.