ส.ค. 042015
 

หินสะดุด

ดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า ว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุด หรือสิ่งกีดขวางทางของพี่น้อง (โรม 14:13)

ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณและผมได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน – นั่นคือการอภัยให้พ้นจากโทษบาป

ผลที่เกิดขึ้นคือ คุณและผมเป็นคนที่เป็นหนี้บุญคุณอันใหญ่หลวง …หนี้ที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเรา หมายถึงเรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะไม่ทำสิ่งที่ทำให้พี่น้องที่อ่อนแอกว่าสะดุดล้มลงในบาป

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่านี่ไม่ได้เป็นข้อบังคับหรือกฎหมาย แต่คุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตให้รอบคอบ และให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดหรือทำจะไม่ทำให้พี่น้องในพระคริสต์สะดุดล้ม … พลาดไปในชีวิตคริสเตียน

ผมรู้ว่านี่ไม่ได้เป็นคำถามที่ตอบได้ง่ายๆ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ชีวิตคุณไม่ควรเป็นหินที่ทำให้ผู้อื่นสะดุด

วันนี้ผมขอท้าทายให้คุณกำจัดสิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้พี่น้องสะดุดไปจากชีวิต เพราะในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ … คุณเป็นหนี้พระคุณ … เพื่อให้ “…เรามุ่งประพฤติ ในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกัน และทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกัน” (โรม 14:19)

อย่าทำให้พี่น้องที่อ่อนแอกว่าสะดุดล้มลงเพราะคุณนะครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)