ก.ค. 182015
 

ชัยชนะ

“ชนะไม่ต้องอวด แพ้ไม่ต้องแก้ตัว!”

(Win without boasting. Lose without excuse.)  -Albert Payson Terhune (1872-1942)

ชีวิตของเรามีทั้งแพ้และชนะ!

เวลาชนะเราก็ยินดี    เวลาแพ้เราก็เสียใจ

เวลาชนะใคร ๆ ก็มาร่วมแสดงความยินดี    เวลาแพ้ อาจมีหลายคนสาปส่งหรือรุมซ้ำเติม

จึงไม่มีใครอยากแพ้   แต่บางครั้งเราอาจประสบกับความพ่ายแพ้โดยไม่คาดคิด

ในทำนองเดียวกัน เราอาจคิดว่า เรากำลังจะมีชัยชนะ แต่เราอาจกลับพ่ายแพ้โดยไม่คาดฝัน

ชีวิตของเราเปรียบดุจการต่อสู้ !

หากเราไม่พร้อม หากเราไม่ระมัดระวัง เราอาจพ่ายแพ้โดยไม่ทันตั้งตัว หรือบางครั้งเราอาจเตรียมตัวมาโดยคิดว่า ดีแล้ว แต่ก็อาจดีไม่พอที่จะชนะ!

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเราอาจจะพ่ายแพ้ในบางสมรภูมิ แต่เราต้องตระหนักไว้เสมอว่า นั่นยังไม่ใช่บทสรุปของการต่อสู้ในสงครามชีวิตของเรา เพราะว่า ในสงครามใหญ่อาจมีการสู้รบกันอยู่ในหลาย ๆ สมรภูมิ

ชัยชนะในบางสมรภูมิอาจนำไปสู่ชัยชนะในสมรภูมิต่อมา หรืออาจตรงกันข้าม

ชัยชนะในบางสมรภูมินี้อาจเป็นกับดักที่นำเราให้แพ้พ่ายในสมรภูมิข้างหน้า หรือชัยชนะในสมรภูมินี้   กับชัยชนะในสมรภูมิต่อไป อาจนำไปสู่จุดจบแห่งความพ่ายแพ้ของเราในสงครามใหญ่ก็เป็นได้!

หรือกลับกัน คุณอาจพ่ายแพ้มาแล้วในหลาย ๆ สมรภูมิย่อย ๆ แต่คุณอาจพลิกกลับมาชนะในสมรภูมิสุดท้ายที่นำไปสู่ชัยชนะในสงครามใหญ่ก็เป็นไปได้

ดุจเดียวกับที่พันธมิตรชนะสงคราม หลังจากเพลี่ยงพล้ำต่อเยอรมนีมาหลาย ๆ ครั้งในสมรภูมิต่าง ๆ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ก็กลับมาพลิกชนะในสมรภูมิ D-Day ที่สามารถยึดหัวหาดนอร์มังดี ในประเทศฝรั่งเศสทำให้สถานการณ์ของการสู้รบเปลี่ยนไป จนนำไปสู่ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2

ในชีวิตคริสเตียนก็เช่นกัน

ไม่ว่าเรากำลังอยู่ในสมรภูมิใด เราไม่ต้องหวาดหวั่น เพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่กำชัยชนะสุดท้ายในสงครามใหญ่ไว้แล้ว เราแค่เชื่อวางใจ และก้าวเดินไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชา ไม่ว่า จะต้องฝ่าฟันอีกกี่สมรภูมิก็ต้องไม่ถอดใจ!

เพราะ ในที่สุดเราจะเป็นฝ่ายชนะ เนื่องจากพระเจ้าคือผู้กุมชัยชนะในบั้นปลายที่แท้จริง!

ดังนั้น หากเราอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเจ้า ไม่ว่า ศึกข้างหน้าหรือที่ผ่านมาเป็นอย่างไร นั่นก็ล้วนไม่มีความหมายอะไร ไม่ว่าศัตรูที่เราเผชิญอยู่จะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากไหน เพราะว่า เราจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน !

ดังที่พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า …

 “ลูก​ทั้ง‍หลาย​เอ๋ย ท่าน​อยู่​ฝ่าย​พระ‍เจ้า และ​ชนะ​พวก‍เขา​แล้ว เพราะ‍ว่า​พระ‍องค์​ผู้​ทรง​อยู่​ใน​พวก‍ท่าน​ยิ่ง‍ใหญ่​กว่า​ผู้​ที่​อยู่​ใน​โลก” (1ยอห์น 4:4)

ดังนั้น ในเวลานี้ ไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้ก็อย่าให้เราโอ้อวดหรือแก้ตัวอะไร เพราะเรารู้ว่า ชัยชนะนั้น ไม่ได้มีอะไรมาจากตัวเราเลย และทั้งหมดล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น !

อาเมนกับผมไหมครับ?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.