ส.ค. 102015
 

เดินจังหวะเดียวกัน

แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า (ปฐมกาล 6:8)

พ่อค้าเพชรจะนำเครื่องประดับเพชรที่น้ำงามและราคาแพงมาวางไว้ในตู้โชว์ที่มีพื้นหลังเป็นสีดำเพื่อดึงดูดสายตาเรา และนี่คือสิ่งที่โนอาห์เป็นในท่ามกลางความมืดมิดแห่งความชั่วร้ายในยุคของท่าน ท่านเป็นเพชรแท้ที่หายาก ส่องประกายความงามออกมาจากความมืด พระคัมภีร์บอกเราว่า “โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (ปฐมกาล 6:8) ซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงหยิบยื่นพระคุณประทานแก่โนอาห์

พระคัมภีร์บอกเราว่า “โนอาห์ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า” (ข้อ 9) มีคำกล่าวเช่นนี้สำหรับสองคนเท่านั้นในพระวจนะ เอโนค และโนอาห์ แล้วการดำเนินไปกับพระเจ้าแปลว่าอะไร? อาโมส 3:3 ให้ภาพที่ชัดเจนว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ? หากทั้งคู่ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน” แนวคิดคือเดินไปในจังหวะเดียวกับบางคน ถ้าคุณเดินไปกับบางคน คุณต้องก้าวเท้าให้ทัน เช่นเวลาที่เดินไปกับหลานๆ ผมเดินด้วยจังหวะปกติของผมไม่ได้ ผมต้องเดินให้ช้าลง

ดังนั้นความคิดที่ว่าเดินไปกับพระเจ้าคือไม่ใช่วิ่งนำหน้าแล้วลากพระองค์ตามไป หรือกลับกันพระเจ้าทรงเร่งฝีเท้าแล้วลากพวกเราตามไป แต่เป็นการเดินไปด้วยกันในจังหวะที่พร้อมกันกับพระองค์ เป้าหมายคือเดินด้วยจังหวะที่สอดคล้องไปกับพระองค์ ไม่ใช่พยายามให้พระองค์มาเดินในจังหวะที่สอดคล้องกับเรา

ยังจำได้ถึงตอนทีผมไปเรียนดำน้ำ ระหว่างฝึกดำผมใช้อากาศในถังของผมไปจนหมด จึงต้องใช้อุปกรณ์เสริมจากถังของครูฝึกมาช่วยหายใจ แปลว่าเขาว่ายไปทางไหนผมก็ต้องตามติดเขาไป ผมต้องว่ายไปในจังหวะเดียวกับครูฝึกเพื่อจะมีชีวิตต่อไป หรือจะแยกจากเขาแล้วตายเพราะขาดอากาศหายใจ ผมจึงว่ายน้ำไปในจังหวะเดียวกับเขาครับ

ทำนองเดียวกับการเดินไปกับพระเจ้า เหมือนกับที่โนอาห์ดำเนินไปกับพระองค์ในยุคโบราณกาลครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)