ส.ค. 112015
 

กองเศษซากขยะ

แต่ยูดาห์กล่าวว่า “เรี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังทรุดลง และมีสิ่งปรักหักพังมาก เราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้” (เนหะมีย์ 4:10)

ทุกวันนี้ความเหนื่อยล้ากำลังแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในสังคม และการเป็นคริสเตียนก็ไม่อาจทำให้เราคลาดแคล้วได้ !

หนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ผู้เชื่อมักเหนื่อยล้าเหมือนคนอื่นๆเพราะพวกเขาพยายามทำเกินขีดความจำกัดของตนเอง ซึ่งเกิดจากทำงานหนักเกินไปจนร่างกายหมดเรี่ยวแรง ทั้งสองสิ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถเกิดผลเพื่อพระคริสต์ได้

เมื่อพวกเขากลับไปสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เนหะมีย์และคนงานของท่านทำงานจนหมดเรี่ยวแรง กำลังหมดสิ้น จนไม่อาจทำต่อได้เพราะต้องกำจัดเศษซากปรักหักพังออกไปก่อน ทำให้พวกเขาสูญเสียและเขวไปจากเป้าหมายใหญ่

คุณเคยรู้สึกหมดเรี่ยวแรงในการรับใช้พระเยซูหรือไม่?

คุณเคยเจอกับเวลาที่เห็นแต่กองขยะมหึมาข้างหน้าที่ต้องจัดการหรือเปล่า?

เมื่อต้องเผชิญกับความเหนื่อย ท้อ ล้า ให้มองหาพระเยซูเพื่อรับกำลังใหม่ๆ จับจ้องไปที่เป้าหมายสูงสุดที่พระองค์เตรียมไว้ — การก่อสร้างกำแพงของเนหะมีย์ — ไม่ใช่ที่อุปสรรคระหว่างทาง

เมื่อคุณเหนื่อย ท้อ ล้า ให้จับสายตาไปที่พระเยซู … ไม่ใช้ที่กองขยะนะครับ!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)