ก.ค. 252015
 

จุดยืนในชีวิตสมรส

การสมรสมีคำนิยามมากมายจนสับสน แต่ที่เป็นพื้นฐานก็คือ การสมรสเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากำหนดให้ ชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งกาย และวิญญาณ โดยมีพันธสัญญาที่จะผูกพันและผูกมัดกันและกันด้วยความรักจนกว่าชีวิตจะหาไม่!

ในพระคัมภีร์

  1. การสมรสเป็นเรื่องของการละจากครอบครัวเดิม เพื่อไปผูกพันกับคู่สมรสและสร้างครอบครัวใหม่

ปฐก.2:21-24 “แล้ว​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​ทำ​ให้​ชาย​นั้น​หลับ‍สนิท ขณะ‍ที่​เขา​หลับ​อยู่ พระ‍องค์​ทรง​ชัก​กระ‌ดูก​ซี่‍โครง​ซี่​หนึ่ง​ของ​เขา​ออก​มา แล้ว​ทำ​ให้​เนื้อ​ติด‍กัน​เข้า​แทน​กระ‌ดูก ส่วน​กระ‌ดูก​ซี่‍โครง​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​ชัก​ออก​จาก​ชาย​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​หญิง แล้ว​ทรง​นำ​มา​ให้​ชาย​นั้น ชาย​นั้น​จึง​ว่า “นี่‍แหละ กระ‌ดูก​จาก​กระ‌ดูก​ของ​เรา เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของ​เรา จะ​เรียก​คน​นี้​ว่า​หญิงเพราะ​คน​นี้​ออก​มา​จาก​ชาย”เพราะ​เหตุ‍นั้น​ผู้‍ชาย​จะ​ละ​จาก​บิดา​มารดา​ของ​เขา​ไป​ผูก‍พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน”

ดังนั้น ก่อนที่คิดจะมีครอบครัว …

คู่สมรสต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่จะพึ่งพาตัวเองในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และสามารถรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่กันได้

  1. การสมรสเป็นเรื่องของชายและหญิงเท่านั้น

ปฐก.1:27 “พระ‍เจ้า​จึง​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น​ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍องค์ ตาม​พระ‍ฉายา​ของ​พระ‍เจ้า​นั้น พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ขึ้น และ​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง

5:2 “พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​เป็น​ชาย​และ​หญิง แล้ว​ทรง​อวย‍พร​แก่​พวก‍เขา และ​ทรง​เรียก​พวก‍เขา​ว่า​มนุษย์​ใน​วัน‍ที่​พระ‍องค์​ทรง​สร้าง​นั้น”
ผู้ชายต้องแต่งงานกับผู้หญิง

ผู้หญิงต้องแต่งงานกับผู้ชาย

     ลนต.18:22 “ห้าม​ผู้‍ชาย​หลับ‍นอน​กับ​ผู้‍ชาย​ด้วย‍กัน​เช่น​เดียว​กับ​หลับ‍นอน​กับ​ผู้‍หญิง เป็น​สิ่ง‍พึง‍รัง‍เกียจ”

อนึ่ง ผู้ชายและผู้ชาย และผู้หญิงกับผู้หญิง สามารถเป็นเพื่อนที่เคียงข้าง คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือกันจนแก่เฒ่าได้ หากไม่ละเมิดพระบัญชาของพระเจ้าในข้างต้น

  1. การสมรสเป็นเรื่องของพันธสัญญา

เหมือนพันธสัญญาที่พระเจ้ามีต่อคนของพระองค์ เหมือนที่พระคริสต์มีต่อคริสตจักร การสมรสก็เป็นเรื่องพันธสัญญาที่สามีและภรรยาต้องมีต่อกัน

 

  • ทั้งสามีภรรยาต้องอยู่ร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ต่อกันเป็นที่ยอมรับของสังคม

ฮบ.13:4 “จง​ให้​การ​สมรส​เป็น​ที่​นับ‍ถือ​แก่​คน​ทั้ง‍ปวง และ​ให้​เตียง​สมรส​ปราศ‌จาก​มลทิน เพราะ​คน​ที่​ประ‌พฤติ​ผิด​ทาง​เพศ และ​คน​ที่​ล่วง‍ประ‌เวณี​นั้น​พระ‍เจ้า​จะ​ทรง​พิพาก‌ษา” 

  • ทั้งสามีภรรยาต้องอุทิศเสียสละเพื่อกันช่วยเหลือเกื้อกูล
  • ทั้งสามีภรรยาต้องรักและเติบโตไปด้วยกัน

 อฟ.5:22-27 “ส่วน​ภรรยา​จง​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​สามี​ของ​ตน เหมือน​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า เพราะ‍ว่า​สามี​เป็น​ศีรษะ​ของ​ภรรยา เหมือน​พระ‍คริสต์​ทรง​เป็น​ศีรษะ​ของ​คริสต‌จักร​ซึ่ง​เป็น​พระ‍กาย​ของ​พระ‍องค์ โดย​พระ‍องค์​เป็น​พระ‍ผู้‍ช่วย‍ให้‍รอด คริสต‌จักร​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​พระ‍คริสต์​อย่าง‍ไร ภรรยา​ก็​ควร​ยอม​เชื่อ‍ฟัง​สามี​ทุก‍ประ‌การ​อย่าง​นั้น ส่วน​สามี​ก็​จง​รัก​ภรรยา​ของ​ตน เหมือน​พระ‍คริสต์​ทรง​รัก​คริสต‌จักร และ​ประ‌ทาน​พระ‍องค์​เอง​เพื่อ​คริสต‌จักร เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​คริสต‌จักร​บริ‌สุทธิ์​โดย​การ​ชำระ​ด้วย​น้ำ​และ​พระ‍วจนะ 27เพื่อ​พระ‍องค์​จะ​ได้​คริสต‌จักร​ที่​มี​ศักดิ์‍ศรี ไม่‍มี​ด่าง‍พร้อย ริ้ว‍รอย หรือ​มลทิน​ใดๆ เลย แต่​บริ‌สุทธิ์​ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิ”

     4. ทั้งสามีภรรยาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ปฐก.2:24 “เพราะ​เหตุ‍นั้น​ผู้‍ชาย​จะ​ละ​จาก​บิดา​มารดา​ของ​เขา​ไป​ผูก‍พัน​อยู่​กับ​ภรรยา และ​เขา​ทั้ง‍สอง​จะ​เป็น​เนื้อ​เดียว‍กัน”

 1คร.7:2-5,36 “แต่​เพราะ‍เหตุ​การ​ล่วง‍ประ‌เวณี ผู้‍ชาย​แต่‍ละ‍คน​ควร​มี​ภรรยา​เป็น​ของ​ตน และ​ผู้‍หญิง​แต่‍ละ‍คน​ควร​มี​สามี​เป็น​ของ​ตน สามี​พึง​สัม‌พันธ์​กับ​ภรรยา​ตาม‍ควร และ​ภรรยา​ก็​พึง​สัม‌พันธ์​กับ​สามี​ตาม‍ควร​เช่น‍เดียว‍กัน ภรรยา​ไม่‍มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ตน แต่​สามี​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ภรรยา ทำ​นอง​เดียว‍กัน​สามี​ไม่‍มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​ตน แต่​ภรรยา​มี​อำนาจ​เหนือ​ร่าง‍กาย​ของ​สามี อย่า​ปฏิ‌เสธ​ความ​สัม‌พันธ์​ฉัน​สามี​ภรรยา​เว้น‍แต่​ได้​ตก‍ลง​กัน​เป็น​การ​ชั่ว‍คราว เพื่อ​อุทิศ​ตัว​ใน​การ​อธิษ‌ฐาน แล้ว​จึง​ค่อย​มา​มี​ความ​สัม‌พันธ์​กัน​อีก เพื่อ​ไม่‍ให้​ซา‌ตาน​ล่อ‍ลวง​ให้​ทำ​ผิด​เพราะ​ตัว​อด​ไม่‍ได้ แต่​ถ้า​ชาย​ใด​คิด​ว่า​ไม่​อาจ​จะ​ปฏิ‌บัติ​อย่าง​สม‍ควร​ต่อ​คู่‍หมั้น​ของ​เขา มี​ความ​รัก​ร้อน‍แรง และ​ต้อง​ทำ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​ก็​ให้​เขา​ทำ​ตาม​ความ​ต้อง‍การ คือ​ให้​เขา​แต่ง‍งาน​เสีย​เพราะ​ไม่​เป็น​ความ​ผิด”

5. ทั้งสามีภรรยาต้องอยู่เคียงคู่กันจนวันตาย

1คร.7:10-11 “ส่วน​คน​ที่​แต่ง‍งาน​แล้ว ข้าพ‌เจ้า​ขอ​สั่ง ไม่‍ใช่​ข้าพ‌เจ้า​สั่ง​เอง แต่​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​ทรง​บัญชา​ว่า อย่า​ให้​ภรรยา​แยก​จาก​สามี แต่​ถ้า​นาง​แยก​จาก​สามี​แล้ว ก็​อย่า​ให้​นาง​แต่ง‍งาน​ใหม่ หรือ​ไม่​ก็​ให้​นาง​คืน‍ดี​กับ​สามี และ​อย่า​ให้​สามี​หย่า​ภรรยา​เลย”

6. ทั้งสามีภรรยาต้องเลี้ยงดูบุตรหลานตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้า

อฟ.6:4 “ส่วน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ที่​เป็น​บิดา อย่า​ยั่ว​บุตร​ของ​ท่าน​ให้​เกิด​โทสะ แต่​จง​เลี้ยง‍ดู​พวก‍เขา​ด้วย​การ​สั่ง‍สอน​และ​การ​เตือน‍สติ​ตาม​หลัก​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”

ดังนั้น หากผู้ใดได้ชื่อว่า เป็นคริสเตียน ผู้นั้นจะรักษาจุดยืนเช่นนี้ไว้จนวันสุดท้ายในชีวิตของเขา!

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.