ส.ค. 022015
 

007

2 สิงหาคม 2015

สวัสดีครับชาว CJ

ขอต้อนรับสู่ค่าย CJ Connects JC ! (ต่อ ติด ตาม)

ขอให้เรามีความสุขกันแบบ x 2

ขอให้เราติดสนิทกับพระเจ้าและติดสนิทกับกันและกันให้มาก!

ขอให้รู้จักกันและกันให้มากขึ้น

ขอให้ทักทายกันให้ทั่วถึง

ขอให้เราต่อติดตามพระคริสต์อย่างลึกซึ้ง

ขอให้ยืนเคียงข้างกัน ไม่ทิ้งกัน

ขอให้ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยพลังที่มาจากพระคริสต์

ขอให้นำคนมาให้ได้รับความรอด

ขอให้เราช่วยคนที่รอดแล้วให้เติบโต

ขอให้เราช่วยคนที่เติบโตให้รับใช้

ขอให้เราช่วยคนที่รับใช้ให้เป็นผู้นำ ที่ทำให้เกิดการทวีคูณขึ้นในคริสตจักร

ขอให้ค่าย Connect” ในปีนี้ จะเป็นค่ายที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมีค่ายของ CJ ก่อนหน้านี้

ขอให้เรารักกันด้วยความรักของพระคริสต์!

รัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)