ส.ค. 012015
 

เชื่อไว้ใจ

“ความศรัทธาเปรียบเหมือนไวไฟ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่มันมีพลังอำนาจที่จะเชื่อมต่อคุณกับพระเจ้า และกับสิ่งที่คุณต้องการ!”
(Faith is like wifi , it’s invisible but it has the power to connect you to God & what you need!)

พระคัมภีร์บอกเราว่า…
           “ความศรัทธา(ความเชื่อ)คือ ความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ และมั่นใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็น!” (ฮบ.11:1)

เราไม่มีความเชื่อไม่ได้ เพราะชีวิตเกือบทั้งหมดอยู่บนความเชื่อ
เราเชื่อว่าพ่อแม่เรารักเรา
เราเชื่อว่าพ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่เราจริงๆ
เราเชื่อว่าคู่สมรสของเราจริงใจต่อเรา
เราเชื่อว่าอาหารและน้ำสะอาดรับประทานได้
เราเชื่อว่ารถที่เราขับหรือนั่งนั้นปลอดภัย
เราเชื่อว่าเราทำงานแล้วจะได้รับเงินเดือน
เราเชื่อว่าลงทุนแล้วจะได้กำไร
เราเชื่อว่าฝากเงินที่ธนาคารแล้วจะได้ดอกเบี้ย
เราเชื่อว่าเรียนหนังสือแล้วจะฉลาด
เราเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการ
เราเชื่อว่าไปเรียนเมืองนอกแล้วจะดีกว่าเรียนเมืองไทย
เราเชื่อว่าไปเป็นแรงงานที่ต่างประเทศจะได้เงินมากกว่าในเมืองไทย
เราเชื่อว่าของแบรนด์เนมดีกว่าของที่ไม่มียี่ห้อ
เราเชื่อว่าคนสอบได้เกียรตินิยมจะมีอนาคตดีกว่าคนที่แค่สอบผ่าน
เราเชื่อว่า..,,,,ฯลฯ
มีความเชื่อหลายสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตของเรามากนักจะเป็นดุจไวไฟแต่ความเชื่อศรัทธาในบางสิ่งหรือในบางบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิง! โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า!

คนทั่วไปบอกว่า ต้องเห็นแล้วจะเชื่อ แต่พระเจ้าตรัสในทำนองว่า..จงเชื่อศรัทธาก่อนแล้วจะเห็น!
นั่นคือเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

“พระ‍เยซู​ตรัส​กับ​นาง​ว่า “เรา​บอก​เธอ​แล้ว​ไม่‍ใช่​หรือ​ว่า ถ้า​เธอ​เชื่อ ก็​จะ​ได้​เห็น​ความ​ยิ่ง‍ใหญ่​ของ​พระ‍เจ้า?”  (ยอห์น11:40)

ความเชื่อทำให้เราเข้าใจ!

โดย​ความ​เชื่อ เรา​จึง​เข้า‍ใจ​ว่า พระ‍เจ้า​ได้​ทรง​สร้าง​จักร‌วาล ด้วย​พระ‍ดำรัส​ของ​พระ‍องค์ ดัง‍นั้น​สิ่ง​ที่​มอง‍เห็น​จึง​เป็น​สิ่ง​ ที่​เกิด​จาก​สิ่ง​ที่​ไม่​ปรา‌กฏ​ให้​เห็น” (ฮบ.11:3)

หากไม่มีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า เราจะไม่มีทางทำให้พระองค์พอพระทัยได้เลย

“แต่​ถ้า​ไม่‍มี​ความ​เชื่อ​แล้ว จะ​ไม่​เป็น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​เลย เพราะ‍ว่า​ผู้​ที่​จะ​มา​เฝ้า​พระ‍เจ้า​นั้น ต้อง​เชื่อ​ว่า​พระ‍องค์​ทรง​ดำรง​พระ‍ชนม์​อยู่ และ​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ผู้​ประ‌ทาน​บำ‌เหน็จ​แก่​คน​เหล่า‍นั้น​ที่​แสวง‍หา​พระ‍องค์” (ฮบ.11:6)

เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่! ความศรัทธาเช่นนี้จะเป็นดุจไวไฟที่ทำให้เราเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้และหากเราเชื่อมติดกับพระเจ้าได้ด้วยสัญญาณคลื่นไวไฟแห่งความศรัทธาที่แรง เราจะมีพลังทำได้ทุกอย่าง และได้ทุกสิ่งที่จำเป็นจากพระเจ้า อย่างแน่นอน!
…คุณเชื่อเช่นนี้ไหม?
ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.