ส.ค. 182015
 

Pile of Christmas gifts

เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข (มัทธิว 5:11)

หลายคนคงเคยได้ยินคำพังเพยโบราณของฝรั่งที่ว่า “ไม้และหินอาจทำให้กระดูกฉันหัก แต่คำพูดหนักๆทำอะไรฉันไม่ได้”

แต่เมื่อโตขึ้นเราก็เรียนรู้ว่ามันไม่เป็นความจริง

คำพูดสามารถทำร้ายเราได้ ใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมหรือคำโกหกอาจทำให้เราซวนเซหรือจิตวิญญาณล้มคว่ำลง

ถ้าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแต่ถูกคนใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมเหตุเพราะติดตามพระองค์ ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงพระพร

ที่จริงพระเยซูตรัสว่า “จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์…”(มัทธิว 5:12)

บางทีคุณอาจถูกกล่าวหาว่ามีแรงจูงใจในการรับใช้พระคริสต์ที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกกล่าวหาว่าพูดและทำบางสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ถ้าเป็นเช่นนี้จงจำไว้ว่าคุณยังร่าเริงในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ คุณจะลุกขึ้นผงาดเหนือคำนินทาว่าร้าย และทำงานรับใช้พระเจ้าต่อไปอย่างสัตย์ซื่อ

ขอให้พระวจนะในฮีบรู 12:2 เป็นคำอธิษฐานในวันนี้สำหรับคุณ จับจ้องไปที่พระคริสต์ที่อดทนต่อการถูกข่มเหง และใส่ร้ายป้ายสี และมุ่งมั่นวิ่งต่อเพื่อมีชัยในการแข่งขัน

คำใส่ร้ายป้ายสีมีความหมายถึงบำเหน็จแห่งการอดทนของคุณเพื่อพระคริสต์ครับ!

 

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr.ภาพจาก www.theguardian.com)

(ฮีบรู 12:2 หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความ เชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)