ส.ค. 212015
 

วิ่งหนีความกลัว

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา (อิสยาห์ 41:10)

หนึ่งในพลังขับเคลื่อนรุนแรงที่สุดสำหรับเราในฐานะมนุษย์คือพลังแห่งการดูแลปกป้องตนเอง โยบ 2:4 กล่าวว่า “แล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่า “หนังแทนหนัง คนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แทนชีวิตของเขา”

ในกรณีเช่นนี้ จึงสมเหตุผลที่หนึ่งในความกลัวรุนแรงที่สุดของมนุษย์คือกลัวตาย “มารในคราบผู้เผยพระวจนะ” ที่มาหาเนหะมีห์ใน 6:10-14 พยายามทำให้เนหะมีห์หวาดกลัว ไม่กล้าเชื่อฟังพระเจ้าด้วยคำโกหกว่า “เวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย”

แต่เนหะมีห์รู้ดีว่านี่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าเพราะเป็นข่าวแห่งความกลัว ผู้เผยพระวจนะพวกนี้เป็นมือปืนรับจ้าง มาข่มขู่เนหะมีห์ให้กลัวและละทิ้งพระเจ้า ทำให้การสร้างกำแพงเยรูซาเล็มต้องล้มเลิกไปต่อไม่ได้

บางทีคุณอาจกำลังถูกทดลองให้วิ่งหนีไปหลบซ่อนตัว บางทีคุณอาจกำลังตกงาน ละทิ้งโบสถ์ หรือแม้กระทั่งหย่าร้างทอดทิ้งครอบครัว แต่อย่าวิ่งหนีครับ ข่าวร้ายเรื่องความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้า พระคำของพระองค์สำหรับวันนี้คือ “อย่ากลัวเลย”

คุณสามารถยืนหยัดและไม่ยอมแพ้ความกลัวเพราะคุณไม่ได้อยู่ลำพัง พระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าจะไม่มีวันละทิ้งคุณ ถ้าคุณกำลังวิ่งหนี ให้วิ่งไปหาพระองค์ สารภาพความกลัว และขอแทนที่ด้วยความมั่นใจในการสถิตอยู่และในฤทธานุภาพของพระองค์

พระคำที่มาถึงเราในวันนี้ “อย่ากลัวเลย”

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr. ภาพ blog.walkjogrun.net)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)