ส.ค. 162015
 

006

16 สิงหาคม 2015

เรียนพี่น้อง CJ

ดีใจที่ค่าย CJ และการฉลองครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เป็นพระพรอย่างมากต่อเราทุกคน
ดีใจที่อาทิตย์ที่แล้ว มีผู้รับเชื่อ 2 คนคือ 1.คุณปอนด์ และ 2. คุณฝน

ผมดีใจที่คริสตจักรของเรากำลังเจริญเติบโตขึ้นทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ
ผมดีใจที่พวกเรา :

 • รักกันมากขึ้น
 • รับใช้ร่วมกันมากขึ้น
 • ถวายมากขึ้น
 • มาเรียนพระคัมภีร์มากขึ้น
 • มาโบสถ์เช้าขึ้นหรือเร็วขึ้น
 • อธิษฐานมากขึ้น
 • กล้าเป็นพยานและพาคนมาโบสถ์มากขึ้น
 • ไปร่วมค่ายกันมากขึ้น
 • มีน้ำใจให้สิ่งดีต่อกันมากขึ้น
 • ช่วยเหลือกันมากขึ้น
 • เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวมากขึ้น
 • อาสาตัวแบ่งปันพระวจนะมากขึ้น
 • เป็นแบบอย่างที่ดีมากขึ้น ฯลฯ

ขอให้เรามีน้ำใจต่อกันเช่นนี้ตลอดไป

ขอให้เรามีน้ำใจต่อกันเช่นนี้ตลอดไป

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกท่านที่มีส่วนร่วมจัดงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวันแม่ที่ BSCในวันศุกร์ที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เกิดผลดีในชีวิตของทุกคนมากขึ้น

ด้วยรัก

(ธงชัย ประดับชนานุรัตน์) ศิษยาภิบาล

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)