ส.ค. 282015
 

นาอามานจุ่มน้ำ

เราคือเยโฮวาห์ นั่นเป็นนามของเรา พระสิริของเรา เรามิได้ให้แก่ผู้อื่น หรือให้คำที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก (อิสยาห์ 42:8)

เคยสังเกตหรือไม่ พระเยซูไม่ได้รักษาผู้ป่วยในแบบที่ซ้ำกัน? บางครั้งพระองค์ทรงแตะผู้ป่วย หรือบางครั้งผู้ป่วยเป็นฝ่ายแตะต้องพระองค์ และบางครั้งพระองค์ตรัส แล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษา

ดูเหมือนพระเจ้าทรงออกจากรูปแบบเดิมๆเพื่อให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จลงด้วยวิธีการหลากหลาย เราเห็นแบบอย่างนี้ในเรื่องของนาอามาน ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพอัสซีเรีย นาอามานมีชื่อเสียง อำนาจ และอิทธิพล มีคนยกย่องมากมาย แต่ท่านเป็นโรคเรื้อน เด็กรับใช้อิสราเอลที่ถูกจับมาเป็นเชลยทำงานที่ในบ้านท่าน เธอแนะนำให้ท่านไปที่อิสราเอล ที่นั่นมีผู้เผยพระวจนะชื่อเอลีชาสามารถอธิษฐานเผื่อท่านเพื่อจะได้รับการรักษา

นาอามานจึงไปเฝ้ากษัตริย์อัสซีเรียเพื่อทูลในสิ่งที่เด็กรับใช้แนะนำ กษัตริย์จึงส่งสาส์นไปถึงกษัตริย์อิสราเองเพื่อบอกว่า “เมื่อสารนี้มาถึงท่าน ขอท่านทราบด้วยว่า ข้าพเจ้าได้ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามา เพื่อขอให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อน” (2พงศ์กษัตริย์ 5:6)

นาอามานและคณะมาถึงเมืองและหยุดที่หน้าบ้านเอลีชา คิดว่าจะมีการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ แต่เอลีชาไม่ได้ให้พบ แค่ส่งเกหะซีคนรับใช้มาที่ประตูบอกว่า: ให้เขาไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำจอร์แดนเจ็ดหน แล้วจะหาย

มีเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าต้องการให้นาอามานทำเช่นนั้น ให้ลงไปในน้ำสำหรับนาอามานแปลว่าต้องถอดชุดเสื้อเกราะ และชุดผู้บัญชาการเต็มยศออกเพื่อเปิดเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นอย่างไร

พระเจ้าทรงมีหลากหลายวิธีเพื่อให้เราเข้าพึ่งพิงพระองค์ – และเพื่อพระสิริของพระองค์จะทรงเผยออกมา

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ Harry Anderson artist)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)