บาปที่ไม่สารภาพก็คือตัวบ่อนทำลาย

ซ่อนไว้ในใจ

สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา (1โครินธ์ 15:57)

บาปใดก็ตามในชีวิตมันจะมีชัยเหนือเรา นี่คือธรรมชาติของบาป พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ลูกๆของพระองค์พ่ายแพ้ แต่ปรารถนาให้พวกเราดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะฝ่ายวิญญาณในทุกๆวัน

แต่อุปสรรคยิ่งใหญ่สุดที่ขวางกั้นชัยชนะฝ่ายวิญญาณในแต่ละวันคือบาปที่แอบซ่อนอยู่ในชีวิต เพราะบาปที่แอบซ่อนอยู่ไม่เพียงแต่ทำร้ายจิตวิญญาณ แต่มันรีดกำลังคุณทั้งกายและใจ นอกจากทำให้คุณไม่อาจเป็นพยานได้แล้ว ยังส่งผลกระทบไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนที่คุณรัก

พระวจนะยังบอกด้วยว่าก่อนที่พระเจ้าจะรับฟังคำอธิษฐาน เราต้องจัดการกับความบาปในชีวิต หนังสือสดุดี 66:18 ดาวิดกล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชั่วไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าคงไม่ทรงสดับ”

หนทางเดียวที่จะจัดการกับความบาปในชีวิตคือฟาดฟันมันทันทีก่อนที่มันจะครอบคุณไว้ ต้องจัดการกับบาปด้วยความโหดเหมือนกับที่มันทำกับคุณ ทันทีที่รู้สึกว่ามีความปรารถนาที่ไม่สะอาด หรือความคิดชั่วเกิดขึ้นในใจ ฟาดฟัน สู้มันไปเลยด้วยคำอธิษฐาน ทูลขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเรา

จงจำไว้ ไม่มีบาปใดที่พระเจ้าให้อภัยไม่ได้ ไม่ว่าคุณไปทำอะไรมา พระเจ้าจะอภัยให้เมื่อคุณมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยใจสำนึกผิด 1ยอห์น 1:9 กล่าวว่า “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

ถ้ามีบางสิ่งในชีวิตที่คุณยึดไว้ … ไม่ว่านิสัยบาป หรือทัศนคติที่ไม่เป็นที่พอพระทัย … ผมอธิษฐานขอให้คุณจัดการได้ ทูลขอการอภัยบาปจากพระเจ้า พระองค์ทรงรออยู่ด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ … นี่คือความหวังสำหรับชีวิตคุณในวันนี้ครับ!

บาปที่ไม่สารภาพคือตัวบ่อนทำลาย จงเอาชนะด้วยฤทธิอำนาจแห่งการอธิษฐาน

อนุญาติโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ deviantart.com)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.