ทำให้ความหวังเป็นจริงโดยสร้างชีวิตบนพระวจนะ

ความหวังในพระวจนะ

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า บัดนี้ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ (สดุดี 39:7)

คุณจะมั่นใจในอนาคตได้อย่างไร?

ถ้าคุณรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด คุณก็มีความหวังที่ปักแน่นอยู่ในพระเจ้า และไม่มีสิ่งใดแข็งแกร่งกว่า เป็นจริงกว่า แน่นอนกว่า ไว้ใจได้มากกว่า หรือมีอำนาจมากไปกว่าพระองค์

แล้วความหวังใจนี้จะให้เป็นจริงได้อย่างไรในชีวิตคุณ?

ความหวังเป็นจริงได้ผ่านทางพระวจนะ ถ้าคุณต้องการเพิ่มความหวัง ศึกษาพระวจนะครับ “…ข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 130:5) พระเจ้าผู้ไม่มุสา ได้ให้การรองรับและความมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ สิ่งที่ทรงเปิดเผยในพระวจนะคือคุณและผมมีอนาคตและความหวังใจ

ความหวังเป็นจริงได้โดยการฟื้นคืนพระชนม์ เพราะพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ เราจึงมีชีวิตอยู่ด้วย เพราะพระองค์ทรงมีชัยเหนือความบาป เหนืออุโมงค์ฝังศพ เหนือความตายและนรก เราเองก็มีชัยโดยทางพระองค์ (โรม 8:37)

และความหวังเป็นจริงได้โดยทางความเชื่อ ความเชื่อและความหวังเชื่อมต่อกันอย่างแยกไม่ได้ ความเชื่อเป็นรากฐาน ความหวังเป็นผลที่เกิด ความเชื่อผลิตความหวัง “เพราะว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ” (กาลาเทีย 5:5)

ทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงโดยตั้งอยู่บนพระวจนะครับ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.