ต.ค. 062015
 

ถ้วยชามที่แตกหัก

แล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า “ประชาอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้หรือ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ ดูเถิด ประชาอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเรา อย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อ” (เยเรมีย์ 18:5-6)

ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์เล่าถึงการเดินทางของท่านไปที่บ้านช่างปั้นหม้อ และพระเจ้าตรัสกับท่าน:

พระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้ายังเยเรมีย์ว่า “จงลุกขึ้น ไปที่บ้านของช่างหม้อ เราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคำของเราที่นั่น” ข้าพเจ้าจึงลงไปที่บ้านของช่างหม้อ และเขากำลังทำงานอยู่ที่แป้นเวียน และภาชนะซึ่งทำด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ ช่างหม้อเห็นว่าควรทำ แล้วพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า “ประชาอิสราเอลเอ๋ย เราจะกระทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างหม้อนี้กระทำไม่ได้หรือ พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ ดูเถิด ประชาอิสราเอลเอ๋ย เจ้าอยู่ในมือของเรา อย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างหม้อ” (เยเรมีย์ 18:1-6)

เราต่างก็เหมือนดินเหนียวในมือของช่างปั้นหม้อ มีบางสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในชีวิตเรา และเรามีทางเลือก – จะตอบสนองต่อการงานของพระองค์ หรือต่อต้าน เราสามารถยอมในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ทำ หรือเราอาจไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อพระองค์ต้องการให้เราทำบางสิ่ง

เมื่อเราอ่านเรื่องการเดินทางไปบ้านช่างปั้นหม้อของเยเรมีย์ต่อ เราเห็นภาพของพื้นที่ๆที่เต็มไปด้วยถ้วยชามและหม้อที่แตกหัก เป็นสิ่งที่เสียแล้ว นำกลับมาใช้อีกไม่ได้ ช่างปั้นจึงต้องเอาไปกองทิ้งไว้ที่ในทุ่ง

ชีวิตก็เป็นแบบเดียวกัน บางคนปรับตัวและเดินหน้าต่อไปตามทางที่พระเจ้าบอกให้ไป และเปลี่ยนไปเป็นคนในแบบที่พระเจ้าต้องการ และมีบางคนที่ต่อต้านปฏิเสธพระเจ้า พวกเขาก็ทำลายตัวเอง และชีวิตจะจบลงที่เศษซากในกองถ้วยชามและหม้อที่แตกหัก

พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตคุณ คำถามคือ – คุณจะไปตามแผนของพระเจ้า หรือจะปฏิเสธไม่ยอมรับครับ?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside, CA92514

(Cr. ภาพ shanghaishakedown.blogspot.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)