ต.ค. 092015
 

วางใจในพระเจ้า.doc

พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ” (ยอห์น 4:48)

คุณรู้มั้ยว่ามันน่าขันที่นิสัยมนุษย์แทบไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่สองพันปีที่แล้ว สมัยที่พระเยซูเสด็จลงมา

ยุคนั้นผู้คนต่างก็ต้องการเห็นหมายสำคัญ…การอัศจรรย์…จากพระเยซู พวกเขาต้องการบางสิ่งที่เห็นและจับต้องได้ เพื่อจะเชื่อในพระองค์ ทุกวันนี้ผู้คนยังเหมือนเดิม ชายและหญิงมากมายพูดว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซูแน่นอนถ้าพระองค์มาปรากฎ หรือสำแดงการอัศจรรย์บางอย่างในชีวิตให้พวกเขาเห็นได้

แต่เมื่อพระเยซูตรัสว่า ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ” พระองค์กำลังบอกว่า “อย่ามัวรอหมายสำคัญเพื่อจะมาเชื่อและวางใจ อย่ามัวรอการอัศจรรย์ อย่าเรียกร้องให้เราต้องทำอัศจรรย์เพื่อพวกท่านถึงจะยอมเชื่อในเรา”

คุณอาจกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในชีวิตเพื่อจะมาวางใจในพระเยซู ผมไม่อาจทราบว่าคุณกำลังเผชิญสิ่งใด ผมอยากท้าให้คุณมาวางใจเชื่อในพระองค์ วางใจแม้มองไม่เห็นพระองค์ในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่

พระเยซูไม่เชื่อถือในความเชื่อแบบที่ต้องมองเห็นได้ เพราะความเชื่อที่เรียกร้องให้มองเห็นได้ก็ไม่ใช่ความเชื่อแท้ เป็นแค่สงสัยและต้องการหลักฐานยืนยัน

ผมทราบว่าว่ามันไม่ง่าย แต่บ่อยครั้ง คุณไม่อาจคาดเดาพระเจ้าได้ บางเวลาคุณอาจไม่เห็นพระองค์ในความมืด บางเวลาคุณอาจต้องยึดพระสัญญาไว้ ร้องสรรเสริญ มอบดวงใจให้พระองค์ด้วยความเชื่อ และนี่อาจเป็นช่วงเวลานั้นในชีวิตคุณ

เชื่อเถอะครับ ผมรู้ว่ามันยาก แต่พระเยซูต้องการนำคุณไปให้ถึงจุดของชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องมีปฏิหารย์อะไร … มีแต่พระองค์เท่านั้น ซึ่งคุณเต็มใจที่จะวางใจในพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ต้องพึ่งการอัศจรรย์ ให้มองไปที่พระเยซู อย่างที่ผู้เขียนหนังสือฮีบรูกล่าว “หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงยอมทนต่อคำคัดค้านของคนบาป เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะได้ไม่รู้สึกท้อถอย (ฮีบรู 12:2-3)

ผมอธิษฐานขอให้วันนี้คุณกล้าวางใจในพระเยซู ไม่ว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่ เพราะในพระองค์เราวางใจได้อย่างเต็มที่

วางใจในพระคริสต์วันนี้ … แม้ว่าไม่เห็นพระองค์ในสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

(Cr.ภาพ www.lovethispic.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.